Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Havo

Havo staat voor hoger algemeen vormend onderwijs. Het is de op één na hoogste vorm van voortgezet onderwijs in Nederland.

Wat is de havo?

De havo duurt 5 jaar en is een algemeen vormende opleiding. De havo leidt je kind dus niet op voor een bepaald beroep.

Onderbouw

De eerste 3 jaar vormen de onderbouw van de havo. In deze periode krijgt je kind les in een aantal basisvakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen/wiskunde
 • natuur
 • maatschappij
 • cultuur
 • sport/beweging

Een profiel kiezen

Aan het eind van het derde jaar kiest je kind een vakkenpakket op basis van een profiel. Hij kan kiezen uit de volgende profielen:

 • natuur & techniek
 • natuur & gezondheid
 • economie & maatschappij
 • cultuur & maatschappij

Sommige scholen voegen de 4 profielen samen tot 2 combinatieprofielen:

 • natuur, techniek & gezondheid
 • economie, cultuur & maatschappij

Delen binnen een profiel

Elk profiel bestaat uit drie delen:

 • een gemeenschappelijk deel (dit is voor alle profielen gelijk)
 • een profieldeel (dat specifiek is voor elk profiel)
 • een vrij deel

Invulling van het vrije deel

Je kind kan het vrije deel invullen met:

 • vakken uit andere profielen
 • vakken die niet binnen één van de profielen vallen (bijvoorbeeld Management & Organisatie)
 • vakken die bij de school passen (bijvoorbeeld godsdienst)

Eindexamen

In het laatste jaar van de havo doet je kind eindexamen. Dat is het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Het CSE vindt altijd plaats in mei.

Een havo-diploma is een startkwalificatie

Een havo-diploma geldt als startkwalificatie. Dat is voor de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat je kind nodig heeft om kans te maken op een serieuze baan (of ‘duurzaam geschoold werk’).

Aansluiting op verder onderwijs

Na de havo kan je kind kiezen uit verschillende aansluitingen op vervolgonderwijs:

 • Met een havo-diploma kan je kind doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).
 • Na een afgeronde havo-opleiding kan je kind ook overstappen naar het vijfde jaar van het vwo.
 • Heeft je kind de eerste 3 jaar van de havo goed doorstaan? Dan kan hij ook doorstromen naar een vakopleiding of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) van het mbo.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.