Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Studiefinanciering voor hbo en universiteit

Volgt je kind een opleiding aan hbo of universiteit? Dan kan hij studiefinanciering aanvragen. De precieze voorwaarden en bedragen zetten we hieronder voor je op een rij.

Voorwaarden voor studiefinanciering hbo en universiteit

Om studiefinanciering te kunnen krijgen, moet je kind aan een aantal voorwaarden voldoen. Gaat je kind naar het hbo of de universiteit? Dan gelden er voorwaarden voor type opleiding, leeftijd, nationaliteit en gebruik van de studiefinanciering.

Opleiding aan hbo of universiteit

Je kind kan studiefinanciering krijgen voor een voltijds of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Aanvragen voordat je kind 30 is

Je kind kan studiefinanciering krijgen van het begin tot het einde van zijn opleiding of studie. Dus ook als hij jonger is dan 18, of ouder is dan 30. Alleen moet hij de studiefinanciering aanvragen voordat hij 30 wordt: om precies te zijn uiterlijk op de eerste dag van de maand waarin hij 30 wordt.

Nederlandse nationaliteit

Je kind moet de Nederlandse nationaliteit hebben om recht te hebben op studiefinancering. Heeft hij die niet? Dan moet hij in Nederland wonen en een verblijfsdocument type II, III of IV hebben.

Binnen 10 jaar gebruiken

Je kind moet al zijn studiefinanciering gebruiken binnen 10 jaar nadat hij voor het eerst studiefinanciering kreeg. Als hij dat niet doet, dan kan hij na die 10 jaar geen studiefinanciering meer krijgen of lenen.

Waaruit bestaat studiefinanciering voor het hoger onderwijs?

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een studievoorschot: dit is een lening waarvan je kind zelf beslist of hij hem afsluit;
  • een aanvullende beurs: afhankelijk van jullie inkomen als ouders kan je kind een aanvullende beurs krijgen. De eerste 5 maanden daarvan zijn een gift. De rest is een lening.
  • een OV-studentenkaart of 'studentenreisproduct'
  • collegegeldkrediet: een lening om het collegegeld te betalen.

Studiefinancering is een prestatiebeurs

Studiefinanciering voor hbo of universiteit is een prestatiebeurs. Dat betekent dat je kind de beurs niet hoeft terug te betalen als hij zijn diploma binnen 10 jaar haalt. Haalt je kind geen diploma? Dan moet je kind zijn studiefinanciering met rente terugbetalen.

Hoogte van de studiefinanciering voor het hoger onderwijs

De hoogte van de studiefinanciering verandert elk jaar. Het maakt niet meer uit of je kind uit- of thuiswonend is. De actuele bedragen van de studiefinanciering vind je op de website van DUO.

Studiefinanciering zelf berekenen

Wil je weten hoeveel studiefinanciering je kind kan krijgen? Dat kan met het rekenprogramma van DUO.

Hoeveel moet jij als ouder bijdragen aan de studie van je kind?

De overheid verwacht van jou als ouder dat jij meebetaalt aan de studie van je kind. Hoeveel? Dat hangt af van je inkomen.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.