Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het is de hoogste vorm van voortgezet onderwijs in Nederland.

Wat is het vwo?

Het vwo duurt 6 jaar en bereidt je kind voor op wetenschappelijk onderwijs aan een universiteit. Het vwo leidt dus niet op tot een bepaald beroep.

Toelating tot het vwo

Over het algemeen hanteren de scholen voor vwo een bepaalde score op de eindtoets van groep 8 als toelatingseis.

 • Bij een eindtoets-score van 542 of hoger wordt je kind toegelaten tot het vwo.
 • Heeft je kind een eindtoets-score van 540 of 541? Dan is een extra toets nodig om het vwo-advies te bevestigen.
 • Is de eindtoets-score van je kind 539 of lager? Dan wordt je kind niet op het vwo toegelaten.

Onderbouw

De eerste 3 jaar vormen de onderbouw van het vwo. In deze periode krijgt je kind les in een aantal basisvakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • rekenen/wiskunde
 • natuur
 • maatschappij
 • cultuur
 • sport/beweging

Een profiel kiezen

Net als op de havo kan je kind op het vwo kiezen uit 4 profielen:

 • natuur & techniek
 • natuur & gezondheid
 • economie & maatschappij
 • cultuur & maatschappij

Sommige scholen voegen de 4 profielen samen tot 2 combinatieprofielen:

 • natuur, techniek & gezondheid
 • economie, cultuur & maatschappij

Delen binnen een profiel

Elk profiel bestaat uit drie delen:

 • een gemeenschappelijk deel (dit is voor alle profielen gelijk)
 • een profieldeel (dat specifiek is voor elk profiel)
 • een vrij deel

Invulling van het vrije deel

Je kind kan het vrije deel invullen met:

 • vakken uit andere profielen
 • vakken die niet binnen één van de profielen vallen (bijvoorbeeld Management & Organisatie)
 • vakken die bij de school passen (bijvoorbeeld godsdienst)

Twee varianten: atheneum en gymnasium

Binnen het vwo bestaan er twee varianten: atheneum en gymnasium. Eigenlijk zijn die twee bijna hetzelfde. Alleen is er op het gymnasium extra aandacht voor de klassieke talen (Latijn en Grieks) en culturen. Concreet betekent dat het volgende:

 • Op het gymnasium zijn Latijn en Grieks verplichte vakken in de onderbouw, en één van twee is verplicht als eindexamenvak. Op het atheneum worden geen klassieke talen gegeven. Soms kan je kind er wel Latijn volgen als keuzevak.
 • In de bovenbouw van het gymnasium krijgt je kind Klassieke Culturele Vorming (KCV) in plaats van Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV).

Eindexamen

In het laatste jaar het vwo doet je kind eindexamen. Dat is het Centraal Schriftelijk Examen (CSE). Het CSE vindt altijd plaats in mei.

Een vwo-diploma is een startkwalificatie

Een vwo-diploma geldt als startkwalificatie. Dat is voor de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat je kind nodig heeft om kans te maken op een serieuze baan (of ‘duurzaam geschoold werk’).

Aansluiting op verder onderwijs

 • Met een vwo-diploma kan je kind doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs (wo) aan een universiteit.
 • Een vwo-diploma geeft ook toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo).
 • Heeft je kind de eerste 3 jaar van het vwo goed doorstaan? Dan kan hij doorstromen naar een vakopleiding of middenkaderopleiding (niveau 3 of 4) van het mbo. Dit is overigens een hoogst ongebruikelijke route.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.