Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Je kind gaat op zwemles

Zwemles is tegenwoordig veel leuker en speelser dan vroeger. Ook anders is dat je kind geacht wordt om 3 diploma’s te halen: A, B en C. Hoe gaat zwemles tegenwoordig in zijn werk?

Hoe gaat zwemles?

Reguliere zwemlessen vinden één (of twee) keer per week plaats en duren ongeveer 45 minuten. Vooral in het begin zijn de lessen erg speels en laagdrempelig. Al spelend leert je kind de beginselen van het zwemmen. De zwemdocent maakt ook gebruik van liedjes, speeltjes en attributen. De grootte van de groep varieert van 6 tot 10 kinderen per docent.

Kijklessen

Als ouder kun je meestal niet blijven kijken bij de zwemles van je kind. Maar veel zwembaden organiseren regelmatig kijklessen: dan kun je komen kijken hoe je kind het doet. Ook kun je dan overleggen met de zwemdocent over de vorderingen van je kind.

Intensieve zwemcursussen

Er zijn ook zwemscholen die intensieve zwemcursussen aanbieden. Je kind heeft dan iedere dag een aantal uren zwemles, zodat hij in korte tijd leert zwemmen. De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) is geen voorstander van dit soort intensieve cursussen:

Bij teveel lessen per week leert een kind wel snel de vaardigheden, maar maakt ze niet goed eigen. Dit zorgt voor een onrustige en onstabiele leerweg. Het effect hiervan is dat kinderen die na het behalen van het zwemdiploma langere tijd niet zwemmen, een deel van de vaardigheden weer verliezen.

Contact met de zwemdocent

Een goed contact met de zwemdocent van je kind is belangrijk. Heb je vragen over de vorderingen van je kind? Stel ze dan gewoon. En licht de docent in als je kind het spannend, moeilijk of niet leuk vindt. Dan kan hij er tijdens de les rekening mee houden.

Zwemdiploma’s: het zwem-ABC

Leren zwemmen betekent ook: afzwemmen en diploma’s halen. Het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ geeft de zwemdiploma’s uit en heeft bepaald wat je kind moet kunnen om een diploma te halen.

Let op: Veel ouders denken dat diploma A voldoende is om goed te kunnen zwemmen, maar dat is niet zo. Je kind heeft alledrie de zwemdiploma’s A, B en C nodig om zich een goede zwemmer te kunnen noemen. Dat is ook het advies van de KNZB. Stop dus niet met zwemlessen als je kind zijn A-diploma heeft gehaald.

Hoe lang duurt het voordat je kind zijn diploma’s heeft?

De KNZB schrijft dat het halen van de drie diploma’s ongeveer 2 zwemseizoenen (of schooljaren) duurt, als je kind 2 keer per week zwemles heeft. Dat komt overeen met ongeveer 150 zwemlessen. Heeft je kind één keer per week les? Dan duurt het dus langer.

Waar kan je kind op zwemles?

Je kind kan zwemlessen volgen bij:

  • een gemeentelijk zwembad;
  • een particuliere zwemschool;
  • een zwemvereniging.

Actie: Op de website van het Nationale Raad Zwemveiligheid kun je erkende zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen zoeken.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.