Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Een kind adopteren

Adoptie is een langdurig proces. Maar je kunt er een kind uit het buitenland een goede toekomst mee geven.

Zo werkt adoptie

Het adopteren van een kind uit het buitenland verloopt in drie fasen:

  • Eerst vragen jullie beginseltoestemming aan. Onderdeel van deze procedure zijn onder andere een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en een gezinsonderzoek.
  • Hebben jullie beginseltoestemming gekregen? Dan volgt de bemiddelingsfase. In deze fase legt een Nederlandse vergunninghouder contact met bevoegde instanties in het buitenland. Uiteindelijk leidt deze bemiddeling tot een voorstel van een kind.
  • Nadat het kind is aangekomen in Nederland, melden jullie hem of haar aan bij de juiste instanties.

Duur van een adoptieprocedure

Een adoptieprocedure duurt twee tot zes jaar. Het verkrijgen van beginseltoestemming duurt ongeveer anderhalf jaar. En de bemiddelingsfase kan wel één tot vijf jaar duren.

Maximale leeftijd

Als je je aanmeldt voor een Nederlandse adoptieprocedure, dan mag je niet ouder zijn dan 41 jaar. Zijn jullie bereid om een kind van twee jaar of ouder of een kind met een medisch probleem te adopteren? Dan is de maximumleeftijd 44 jaar. De regels die de thuislanden hanteren, kunnen hier trouwens van afwijken.

Een kind uit het buitenland

Een kind dat naar Nederland komt voor adoptie, kan in zijn thuisland niet opgroeien in zijn eigen gezin, en ook niet bij familie of in een ander (adoptie)gezin. De meeste adoptiekinderen in Nederland komen uit landen als Brazilië, Colombia, Nigeria, Ethiopië, Haïti, India, Filippijnen, Zuid-Afrika, Taiwan, China en de VS. Een klein aantal kinderen komt uit Oost-Europa: Polen, Bulgarije en Slowakije. Een adoptiekind is meestal tussen de 0 en 6 jaar oud. Er komen steeds vaker kinderen naar Nederland die een medisch probleem hebben. Of die tegelijk met een ouder broertje of zusje worden geplaatst.

Een kind uit Nederland adopteren

De kans dat jullie een Nederlands kind kunnen adopteren is erg klein. Per jaar worden er in Nederland namelijk zo’n 15 kinderen voor adoptie afgestaan. En in de meeste gevallen zijn dit kinderen van uitgeprocedeerde asielzoeksters en kinderen van allochtone vrouwen. De procedure voor Nederlandse adoptie is overigens grotendeels hetzelfde als de adoptie van een buitenlands kind.

De toekomst van adoptie

Willen jullie een kind  uit het buitenland adopteren? Dan gaan jullie een onzekere tijd tegemoet. Daar zijn een aantal redenen voor:

  • Het aantal adoptiekinderen neemt af, omdat ze steeds meer in hun eigen land worden geadopteerd. Het aantal mensen dat graag een kind wil adopteren is nog steeds hoog. De wachttijden worden dus langer.
  • De thuislanden stellen steeds strengere eisen aan aspirant-adoptieouders.

Aanbevolen websites

  • Fiom is expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie. Je kunt hier o.a. terecht voor een zoektocht naar biologische familie en voorlichting en nazorg bij adoptie.
  • Adoptie is informatie van de Rijksoverheid.
  • Wat zijn de valkuilen van adoptie? Adoptie kan een prachtige manier zijn om ouderloze kinderen te helpen. Maar zeker niet iedere adoptie is een succesverhaal. In de politiek worden allerlei voor- en tegenargumenten besproken. Interlandelijke adoptie blijft een beladen onderwerp met vele gezichten. Sommigen pleiten zelfs voor een (gedeeltelijk) verbod. Hoe verloopt een adoptieprocedure en welke ethische dilemma’s spelen een rol?

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.