Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Draagmoeder

Draagmoederschap is een optie als je iemand uit je directe omgeving bereid vindt om een kind voor jullie te dragen.

Zo werkt draagmoederschap

Jullie vragen een andere vrouw (de draagmoeder) om een zwangerschap voor jullie uit te dragen. De draagmoeder wordt zwanger:

  • door kunstmatige inseminatie met sperma van de wensvader. De wensvader is dan genetisch ook de vader van het kind;
  • door kunstmatige inseminatie met sperma van een donor. Jullie zijn dan genetisch niet de ouders van het kind.
  • door IVF. In dat geval wordt een eicel van de wensmoeder kunstmatig bevrucht door sperma van de wensvader, en die eicel wordt in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst. Julie zijn dan voor honderd procent de genetische ouders van het kind.

Slagingskans draagmoederschap

Voor draagmoederschap met IVF geldt dezelfde slagingskans als bij IVF. Ongeveer 20 tot 25 van de draagmoeders wordt zwanger bij de eerste poging. Na drie pogingen is ongeveer 50 procent zwanger.

Verder moet je ook nog rekening houden met de kans op een miskraam: die is, net als bij alle zwangerschappen, ongeveer 10 procent.

Draagmoederovereenkomst

Sluit altijd een overeenkomst af met de draagmoeder, waarin jullie alle afspraken over het draagmoederschap samen vastleggen. Doe dat ook als de draagmoeder je zus of een goede vriendin is. Het is belangrijk dat alle partijen zich bewust zijn van de medische en juridische consequenties die het draagmoederschap met zich meebrengt. Zo is bijvoorbeeld de vrouw die het kind baart altijd de juridische moeder, totdat zij uit de ouderlijke macht wordt ontheven. Is de draagmoeder getrouwd? Dan is haar man de juridische vader.

Juridische procedure

In Nederland bestaat er geen aparte juridische procedure voor draagmoederschap. De enige weg die je kunt volgen is een adoptieprocedure. Het is zinvol om hierbij een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in draagmoederschap. Waarschijnlijk kunnen jullie een versnelde adoptieprocedure doorlopen. Het eerste jaar wordt het kind dan jullie pleegkind. Na dat jaar kan de daadwerkelijke adoptieprocedure van start gaan. Jullie kind krijgt daarna jullie achternaam en ook de erfrechten.

Doe het legaal

Het is verstandig om alle juridische zaken meteen goed te regelen rond de geboorte van jullie kind. Je bent namelijk strafbaar:

  • als je het kind aangeeft bij de burgerlijke stand als je eigen kind;
  • als je het kind mee naar huis neemt zodra het is geboren.

Dit zijn trouwens ook redenen waarom een rechter kan besluiten om jullie het kind uiteindelijk niet toe te wijzen.

Op zoek naar een draagmoeder

Meestal is een draagmoeder iemand uit je directe omgeving. Een zus, vriendin of familielid. Want draagmoeder worden doe je niet zomaar voor iedereen.

Geen vergoeding voor draagmoederschap

De Nederlandse wet verbiedt dat een vrouw geld verdient aan het ter beschikking stellen van haar lichaam voor een zwangerschap. De draagmoeder krijgt dus geen financiële vergoeding. Kosten die ze maakt, zoals medische kosten, bevallingskosten of verlies van inkomen door zwangerschapsverlof, worden vergoed door de wensouders.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.