Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De cognitieve ontwikkeling van je schoolkind

In de lagereschoolleeftijd maakt je kind een aantal belangrijke ontwikkelingen door op cognitief gebied. Zo leert hij lezen, schrijven en rekenen. Maar hij krijgt ook steeds meer kennis van en inzicht in de wereld om hem heen. Zijn denken ontwikkelt zich van concreet naar abstract.

Leren lezen, schrijven en rekenen
Vanaf 6 jaar leert je kind op school drie belangrijke vaardigheden: lezen, schrijven en rekenen. Op basis daarvan kan je kind weer veel meer gaan leren.
Kennis van en inzicht in de wereld
Naast lezen, schrijven en rekenen leert je kind ook hoe de wereld in elkaar zit. Dat leert hij op school en thuis. In de schoolleeftijd krijgt hij steeds meer kennis over en inzicht in de wereld om hem heen. In dit artikel lees je een aantal basale inzichten die je kind tussen 6 en 12 jaar verwerft.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.