Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De ontwikkeling van je kind tussen 9 en 12 jaar

Tussen 9 en 12 jaar verandert je kind van een schoolkind in een prepuber. Wat zijn in deze periode de belangrijkste ontwikkelingen?

Lichamelijke ontwikkeling

Tussen 9 en 12 jaar groeit je kind waarschijnlijk erg snel. Als hij 12 is, dan is hij tussen de 1.40 meter en 1.70 meter lang. Jongens blijven meestal iets langer klein dan meisjes.

Lichamelijke veranderingen

Bij jongens en meisjes beginnen de geslachtskenmerken zich te ontwikkelen.

 • Sommige meisjes beginnen al vanaf 10 jaar borsten en schaamhaar te krijgen.
 • Bij een jongen beginnen de lichamelijke veranderingen gemiddeld vanaf 12 jaar. Hij krijgt schaamhaar en zijn penis gaat groeien.

Prepuberteit

Het lichaam van je kind verandert doordat hij andere hormonen in zijn lijf krijgt. Maar die hormonen hebben ook invloed op zijn gevoelens: het ene moment is hij blij, en het volgende moment is hij somber. Je kind is nog geen puber, maar wel bijna. Hij is een ‘prepuber’.

Wat kan je kind nu?

De oog-handcoördinatie van je kind is op deze leeftijd goed ontwikkeld. Wat hij nu goed kan, is bijvoorbeeld:

 • heel snel reageren, bijvoorbeeld bij computerspelletjes;
 • makkelijk in hutten of bomen klimmen;
 • een nieuwe sport leren.

Taalontwikkeling

Je kind leert de regels van de grammatica steeds beter en hij kan steeds beter zeggen wat hij bedoelt. Hij leert ook meer uitdrukkingen kennen. Als je bijvoorbeeld zegt: ‘Je hebt een pluim verdiend!’ begrijpt hij dat hij niet echt een pluim krijgt, maar dat het een compliment is.

Cognitieve ontwikkeling

Lezen en schrijven heeft je kind voor het grootste deel onder de knie. Rekenen wordt steeds ingewikkelder. Daarnaast leert hij ook hoe hij met geld moet omgaan. Andere schoolvakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek krijgen steeds meer aandacht. Rond 12 jaar kan je kind abstract denken. Hij hoeft dan geen plaatje meer van iets te zien. Nu kan hij bijvoorbeeld wiskunde leren begrijpen.

Schoolprestaties

Vanaf 12 jaar kan je kind eigenlijk ieder schoolvak leren. Maar sommige kinderen leren gemakkelijker dan andere kinderen. Wat jouw kind precies kan leren, hangt niet alleen af van zijn intelligentie of cognitieve ontwikkeling. Ook spelen een aantal persoonlijkheidskenmerken daarbij een rol.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • Tussen 9 en 12 jaar leert je kind dat er een verschil is tussen 'nu eenmaal ergens goed in zijn' en 'ergens je best voor doen'. Hij begrijpt dat zijn inspanning niet altijd een garantie is voor succes.
 • Je kind krijgt steeds meer behoefte aan zelfstandigheid, privacy, een eigen mening en eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je kind ook best van dit soort verantwoordelijkheden geven. Dat sterkt zijn zelfvertrouwen.
 • Tegelijk zal je kind steeds vaker kritisch staan tegenover regels die jij stelt. Ook kan hij zich gaan schamen voor de manier waarop jullie je als ouders gedragen.
 • Ook spiegelt je kind zich steeds meer aan zijn leeftijdsgenoten. Hij gaat zich net zo kleden en gedragen als zij. De normen en gewoonten van zijn vrienden vindt hij steeds belangrijker.
 • Al deze veranderingen (andere normen en gewoonten, anders omgaan met leeftijdsgenoten, meer verantwoordelijkheid zelfstandigheid én lichamelijke veranderingen) zorgen er vaak voor dat je kind las kan hebben van een soort emotionele instabiliteit. Ook kan hij tijdelijk wat minder zelfvertrouwen hebben. Geef je kind daarom extra aandacht in deze periode. Zorg ervoor dat hij een positief en realistisch zelfbeeld blijft houden. Help hem omgaan met de gevoelens die horen bij alle veranderingen in deze fase. Bied een luisterend oor, maar probeer je ook niet te veel met kleine dingen te bemoeien. Geef je kind de ruimte om zijn eigen weg te vinden en ervaringen op te doen. En laat hem weten dat je er altijd bent als hij ergens over wil praten, of als er eens iets misgaat.

Bronnen

 • Website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Den Haag (december 2011).
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7-8, op de website van SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.