Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Tussenschoolse opvang (tso)

Met tussenschoolse opvang kan je kind op school blijven (‘overblijven’) om zijn middagboterham op te eten en vaak ook nog wat te spelen. Dat is handig als je allebei de hele dag werkt.

Middagpauze: thuis of op school?

Veel scholen hebben een middagpauze die een uur tot anderhalf uur duurt. Die tijd kan je kind gebruiken om naar huis te gaan en thuis een boterham te eten. Maar als jij en je partner allebei werken (en geen andere opvangmogelijkheid hebben), dan kan je kind overblijven om zijn middagboterham op te eten. De school regelt deze tussenschoolse opvang (tso) vaak in samenwerking met de kinderopvangorganisatie die ook de buitenschoolse opvang regelt.

Op welke dagen is er tso?

Er is alleen tso op dagen dat de school een middagpauze heeft. Dus niet op de dagen dat je kind ’s middags vrij is. Op alle basisscholen is de woensdagmiddag vrij. Vaak heeft je kind in de onderbouw (groep 1 tot en met 4) ook op vrijdagmiddag vrij. Op die dagen is er dus geen tussenschoolse opvang.

Boterhammen mee

Op de meeste scholen is het zo, dat je kind zijn eigen lunchpakket mee naar school neemt. Want zelf smeren op school kost te veel tijd, en is vaak te duur. Het is soms wel mogelijk om schoolmelk te bestellen voor in de middagpauze. Vraag dat na op de school van je kind.

Wie begeleidt de tussenschoolse opvang?

Tussen de middag eet en speelt je kind onder toezicht van overblijfkrachten. Dat kunnen zijn:

  • vrijwillige overblijfkrachten (soms ouders)
  • professionele overblijfkrachten (meestal pedagogisch medewerkers van een kinderopvangorganisatie)
  • leerkrachten

Wat doet je kind op de tso?

Alle kinderen eten samen hun meegebrachte boterhammen op. Pas als de lunchtrommels leeg zijn, mogen ze van tafel. Er is dan meestal nog tijd om binnen of buiten te spelen. In de lunchpauze kan je kind ontspannen en zich opladen voor het tweede gedeelte van de schooldag.

Geen kinderopvangtoeslag

Voor tussenschoolse opvang krijg je geen kinderopvangtoeslag. Want het valt niet onder de wet Kinderopvang. Vaak zijn de kosten voor tussenschoolse opvang niet erg hoog.

Kwaliteitseisen aan tso

Tussenschoolse opvang hoeft niet aan wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. Ook dat is een gevolg van het feit dat deze vorm van opvang niet onder de wet Kinderopvang valt.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.