Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Buitenschoolse opvang (bso)

Zodra je kind naar school gaat, heb je geen dagopvang meer nodig. Het grootste deel van de dag zit je kind namelijk op school. Voor de uren na school is er buitenschoolse opvang (bso).

Voor kinderen vanaf 4 jaar

Zodra je kind 4 jaar wordt, kan hij niet meer terecht op de dagopvang. Want hij gaat naar school. Voor de uren buiten schooltijd die jij niet bij je kind kunt zijn, is er buitenschoolse opvang.

Tot 12 of 16 jaar

Tijdens zijn hele schoolcarrière kan je kind bij de bso terecht. In ieder geval tot aan het einde van groep 8. Sommige bso’s bieden ook nog buitenschoolse opvang aan voor kinderen die naar de middelbare school gaan. Dat wordt vaak tieneropvang genoemd.

Tip: Iedere school is verplicht om voor- en naschoolse opvang aan te bieden, als ouders daarom vragen. Meestal doen scholen dit samen met een kinderopvangorganisatie. Biedt de school van jouw kind nog geen buitenschoolse opvang aan? Dan kun je er dus om vragen.

Buitenschoolse opvang sluit aan op schooltijden

De buitenschoolse opvang sluit aan op de schooltijden van je kind. Gaat de school uit om 15.00 uur? Dan begint de opvang ook om 15.00 uur. De meeste bso’s zijn open tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang

Wil je je kind al voor schooltijd opgevangen hebben? Dat kan bij steeds meer kinderopvangorgansaties. Voorschoolse opvang begint vaak al om 7.30 uur. Je kind kan dan op een rustige en gezellige manier de dag beginnen. De pedagogisch medewerkers zorgen er dan voor, dat je kind op tijd op school is en in zijn klas zit.

In de schoolvakanties

In de schoolvakanties is de bso de hele dag open. Je kind wordt dan opgevangen op de dagen dat hij in schoolweken naar de bso komt. Meestal organiseren de pedagogisch medewerkers in de vakanties uitstapjes naar een museum, speeltuin of zwembad.

Hoe is buitenschoolse opvang georganiseerd?

In een bso-groep zitten maximaal 12 kinderen en minstens 2 pedagogisch medewerkers. Meestal worden de groepen ingedeeld op leeftijd: de onderbouwkinderen (4 tot en met 7 jaar) zitten bij elkaar, evenals de bovenbouwkinderen (8 tot en met 12 jaar).

De ruimtes

De ruimtes zijn aangepast aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Meestal zijn de volgende voorzieningen aanwezig:

 • een grote tafel waaraan wordt gegeten, gespeeld en geknutseld
 • aparte ruimtes of hoeken om te spelen met poppen, auto’s en blokken
 • een computerhoek
 • een spelletjeskast
 • een cd-speler met cd’s
 • een televisie met dvd-speler
 • een keuken waar je kind soms zelf mag koken
 • een leeshoek met boeken en tijdschriften
 • een zithoek met lage banken om op te hangen
 • een buitenruimte met klimrekken en een plein om te fietsen of te voetballen

De pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn allemaal opgeleid om kinderen op te vangen en te begeleiden. Het is fijn voor je kind als hij iedere keer dezelfde gezichten ziet; daarom werken de meeste bso’s met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Oproepkrachten of invallers zijn er om vaste medewerkers te vervangen als ze ziek zijn of met vakantie gaan.

Kwaliteitseisen aan buitenschoolse opvang

De overheid stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. De gemeente controleert of de buitenschoolse opvang van jouw kind zich aan deze eisen houdt.

Buitenschoolse opvang in de praktijk

Hoe gaat je kind veilig van school nar de bso? En wat doet je kind tijdens een middagje bso? Dat is bso in de praktijk.

Bronnen

 • 'Hoe is de buitenschoolse opvang (BSO) geregeld?' is informatie van de Rijksoverheid.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.