Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Zo werkt dagopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op een kinderdagverblijf (of crèche) zitten peuters en baby’s. Je kind wordt er de hele dag opgevangen. De groep van je kind wordt zo’n beetje zijn tweede gezin.

Welke leeftijden zitten er op het kinderdagverblijf?

De dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Vanaf 6 weken

Je baby kan al naar de crèche vanaf het moment dat hij 6 weken oud is. Ga je als moeder weer werken na je zwangerschaps- en bevallingsverlof? Dan doe je dat meestal als je kind 3 maanden oud is. Dat is dus ook het moment waarop je kind naar het kinderdagverblijf gaat.

Totdat hij naar school gaat

Je kind gaat naar de dagopvang totdat hij 4 jaar oud is. Dan gaat hij naar de basisschool. Is je kind vlak voor of tijdens de zomervakantie jarig? Dan gaat hij pas na de zomervakantie naar school. Je kunt dan verlenging aanvragen van de dagopvang.

Je kind krijgt zijn eigen groep

Dagopvang is groepsgewijze opvang. Dat betekent dat je kind deel uit gaat maken van zijn eigen vaste groep. daar komt hij iedere opvangdag (ongeveer) dezelfde kinderen en dezelfde pedagogisch medewerkers tegen.

Zo’n groep bestaat uit maximaal 12 kinderen en minstens 2 pedagogisch medewerkers.

Net als een gezin

De groep van je kind vormt een soort gezin. Ze doen alles met elkaar: spelen, lezen, eten en slapen. De dag heeft een vast ritme. Op gezette tijden wordt er gegeten en geslapen. Vaak zijn er kleine ritueeltjes die de verschillende activiteiten vormgeven: zingen voor het eten bijvoorbeeld, zwaaien naar papa of mama bij het afscheid, en het vieren van een verjaardag.

Horizontale of verticale groepen

De groepen op het kinderdagverblijf kunnen op twee manieren worden ingedeeld: horizontaal of verticaal.

Horizontale groepsindeling

In een horizontale groep zijn alle kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Zo is er vaak een babygroep (tot 1,5 jaar) en een groep voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Het voordeel van een horizontale groepsindeling is dat alle kinderen ongeveer op hetzelfde ontwikkelingsniveau zitten. Ze vinden vaak dezelfde spelletjes leuk.

Verticale groepsindeling

In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden tussen 0 en 4 jaar bij elkaar. Het voordeel daarvan is dat kinderen niet van groep hoeven te wisselen als ze ouder worden. Bovendien kunnen jongere kinderen van oudere leren. Omgekeerd leren oudere kinderen hoe ze moeten omgaan met kinderen die jonger zijn dan zijzelf.

De ruimtes

De ruimte waarin je kind wordt opgevangen, ziet eruit als een kleine versie van je eigen huis. In ieder geval zijn de volgende elementen aanwezig:

  • een grote tafel met stoelen om aan te eten, te knutselen en te spelen.
  • een speelhoek
  • een boxmeubel voor de baby’s
  • een verschoontafel met een wasbak
  • een slaapruimte met kleine bedjes
  • wc’s en wasbakjes op kinderformaat
  • een tuin of plein om buiten te spelen

De inrichting van de ruimtes zijn afgestemd op kinderen van verschillende leeftijden, net als het speelgoed dat aanwezig is.

De pedagogisch medewerkers

De groepsleidsters heten tegenwoordig pedagogisch medewerkers. Zij zijn allemaal deskundig en opgeleid om met kinderen te werken. Het is fijn voor je kind als hij iedere keer dezelfde gezichten ziet; daarom werken de meeste crèches met vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Oproepkrachten of invallers zijn er om vaste medewerkers te vervangen als ze ziek zijn of met vakantie gaan.

Pedagogisch beleid

Iedere organisatie voor kinderopvang heeft een pedagogisch beleid. Daar staat onder meer in:

  • hoe de medewerkers met je kind omgaan;
  • hoe ze de ontwikkeling van je kind stimuleren;
  • hoe een dag op het kindercentrum verloopt.

Kinderopvangorganisaties moeten open zijn over hun pedagogisch beleid. Krijg je het niet vanzelf? Vraag er dan om. En lees het door. Het is altijd interessant. En misschien staan er nog opvallende dingen in.

De opvangtijden van de dagopvang

De meeste kinderdagverblijven zijn zo’n 10 uur per dag open. Meestal gaan ze open om 7.30 uur, en ze sluiten vaak om 18.30 uur. Dat geeft jou de gelegenheid om een volledige werkdag te werken, ook als je nog wat reistijd hebt. Je mag je kind natuurlijk ook later brengen of eerder komen ophalen.

Hele jaar open

In principe is de dagopvang het hele jaar open op werkdagen. Meestal hoef je geen rekening te houden met schoolvakanties. Alleen op feestdagen is de crèche gesloten. En twee keer per jaar gaan de medewerkers op studiedag: dan is het kinderdagverblijf ook dicht. Deze data worden ver van tevoren bekendgemaakt. Dan kun je er op tijd rekening mee houden.

Kwaliteitseisen aan dagopvang

De overheid stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. De gemeente controleert of het kinderdagverblijf van jouw kind zich aan deze eisen houdt.

Dagopvang in de praktijk

Hoe vaak en op welke dagen gaat je kind naar de crèche? En wat doet je kind allemaal tijdens een dag op het kinderdagverblijf? Dat is dagopvang in de praktijk.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.