Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Peuterspeelzaal

Vanaf 2 jaar kan je kind naar de peuterspeelzaal. Daar leert hij om met andere kinderen te spelen. En hij wordt langzaam voorbereid op de basisschool.

Vanaf welke leeftijd kan je kind naar de peuterspeelzaal?

Zodra je kind 2 jaar is, kan hij naar de peuterspeelzaal. Hij is daar welkom totdat hij 4 jaar wordt. Want dan gaat hij naar de basisschool.

Waarvoor is de peuterspeelzaal bedoeld?

Op de peuterspeelzaal leert je peuter om met andere kinderen samen te spelen. Je kind kan nieuwe spelletjes doen en ander speelgoed uitproberen. Het is ook een goede manier om je kind langzaam te laten wennen aan het feit dat hij straks naar school gaat. Want ook dan is hij een paar uurtjes van huis en moet hij naar een juf of meester luisteren. Veel peuterspeelzalen besteden extra aandacht aan taalontwikkeling.

Hoe vaak gaat je kind naar de peuterspeelzaal?

De meeste kinderen gaan 2 vaste ochtenden of middagen naar de peuterspeelzaal. Meestal is de peuterspeelzaal 4 uur achter elkaar open. Dat kan ’s ochtends of ’s middags zijn.

Alleen in schoolweken

De peuterspeelzaal is alleen open in schoolweken. Tijdens schoolvakanties zijn de meeste peuterspeelzalen gesloten.

Hoe werkt de peuterspeelzaal?

Een groep op een peuterspeelzaal bestaat maximaal uit 16 kinderen. En er zijn 2 medewerkers die de groep begeleiden.

Wat kan je kind allemaal doen?

Op de peuterspeelzaal is er volop ruimte voor je kind om te spelen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de ontwikkeling van je kind met verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld:

  • bouwen met blokken
  • tekenen en knippen
  • spelen met kleuren en vormen
  • kleien
  • spelen met de water- en zandtafel
  • puzzelen
  • voorlezen
  • liedjes zingen
  • rennen, klimmen en glijden

Spelenderwijs wordt je kind voorbereid op de basisschool.

Samen eten en drinken

Op een vast moment wordt er samen iets gegeten en gedronken. Meestal is dit een tussendoortje. Vaak wordt er voor of na het eten een liedje gezongen of een boekje voorgelezen.

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers die je kind op de peuterspeelzaal begeleiden, zijn opgeleid om met peuters te werken.

Vroeg- en voorschoolse educatie

De opvang op peuterspeelzalen wordt steeds meer gebruikt om eventuele taalachterstanden bij kinderen op te sporen en in te halen. Daarvoor gaan ze steeds meer samenwerken met kinderdagverblijven.

Kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Op het gebied van kwaliteit en toezicht vallen peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang. Dat betekent dat de kwaliteitseisen die voor kinderdagverblijven gelden, ook voor peuterspeelzalen gelden.

Bronnen

  • Peuterspeelzaal (Rijksoverheid, juni 2010)

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.