Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat betekent kinderen krijgen voor je salaris?

Kinderen krijgen betekent bijna altijd dat je minder gaat verdienen. Ten eerste omdat je waarschijnlijk minder uren gaat werken. Op de lange termijn hebben kinderen ook een negatief effect op je uurloon, ten minste als je een vrouw bent. Tijdelijk stoppen met werken is, financieel gezien, altijd een slecht idee.

Het effect van kinderen krijgen op je inkomen

Misschien willen jullie, als er gezinsuitbreiding komt, minder gaan werken. Dat is een recht dat je hebt in ons land: het recht op deeltijdarbeid. Veel jonge ouders kiezen voor minder uren werken, zodat ze meer tijd hebben voor hun pasgeboren of opgroeiende kind. Die keuze is prima te verdedigen. Maar realiseer je dat je daarmee ook een stuk van je inkomen inlevert. Bovendien betekent het dat je, als je een vrouw bent, op de lange termijn per uur minder gaat verdienen. Stoppen met werken om full-time voor je kind te zorgen, al is het tijdelijk, is geen goed idee als je het financieel bekijkt. De ‘achterstand’ in je inkomen haal je vrijwel nooit meer in.

Minder werken: als vrouw ga je minder verdienen

Vrouwen met jonge kinderen verdienen per uur gemiddeld minder dan vrouwen zonder kinderen. Voor mannen geldt precies het omgekeerde: met kinderen verdienen mannen per uur gemiddeld meer dan mannen zonder kinderen.

Verschillend gedrag als het om werken gaat

Dat verschil komt doordat het arbeidsmarktgedrag van mannen en vrouwen die kinderen krijgen, erg uiteenloopt.

  • Vrouwen gaan, als er kinderen komen, veelal minder werken. Zij perken hun professionele ambities wat in. Ze gaan (of blijven) werk doen dat minder goed betaalt.
  • Mannen gaan juist na de komst van kinderen méér werken. Dat doen ze om het inkomensverlies te compenseren dat ontstaat omdat hun vrouw minder gaat werken. Mannen ontplooien daarmee juist hun ambities en stromen door naar beter betaalde functies.

Stoppen met werken: beter van niet

Overweeg je om helemaal te stoppen met werken na de geboorte van je kind? Denk daar dan nog eens goed over na. Als moeder is het nu eenmaal beter om te blijven werken. Als je het tenminste financieel en op de lange termijn bekijkt. Want als je tijdelijk stopt met werken, zul je later in je carrière altijd minder blijven verdienen dan vrouwen die zijn blijven werken. Hoe lang je gestopt bent, speelt ook nog mee: een gat van een paar jaar heeft een groter negatief effect dan een gat van bijvoorbeeld een half jaar. Bovendien kun je je afvragen of het verstandig is om voor je inkomen volledig afhankelijk te zijn van je partner.

Mannen stoppen meestal niet vrijwillig met werken

Bij mannen heeft tijdelijk stoppen met werken hetzelfde effect. Maar zij kiezen daar bijna nooit vrijwillig voor: meestal is een man die geen baan heeft, ontslagen of arbeidsongeschikt verklaard. Stoppen met werken vanwege de kinderen komt bij mannen zelden voor.

Conclusie: denk er goed over na

Denk dus goed na over de manier waarop jullie werk en zorg gaan combineren. Natuurlijk betekent thuisblijven dat je minder kosten hebt voor kinderopvang. Maar is het voor de lange termijn ook de juiste oplossing? Probeer de financiële gevolgen van minder werken van tevoren in kaart te brengen, eventueel met hulp van een financieel specialist.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.