Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat is jouw rol als ouder bij de opvoeding van je puber?

Veel ouders worstelen met de opvoeding van hun puber. Aan de ene kant willen ze hun kind best de ruimte geven om te ontdekken, maar aan de andere kant zien ze dat hij niet altijd de meest verstandige keuzes maakt. Hoe vind je nu de juiste balans tussen vrijheid en sturing?

Puberhersenen in ontwikkeling

Tijdens de hele adolescentie (grofweg de leeftijdsfase van 10 tot en met 22 jaar) zijn de hersenen van je puber heftig in ontwikkeling. Je puber is gevoelig voor emotionele prikkels, en tegelijk zijn de rationele hersengebieden nog lang niet volgroeid. Combineer dit met razende geslachtshormonen en ziedaar: je kind vertoont typisch pubergedrag. Hoe ga je daarmee om? En wat betekent dat voor jouw rol in de opvoeding van je puber?

Vrijheid versus sturing

Als ouder zit je altijd met het dilemma tussen je puber de vrijheid geven en hem bijsturen. Begrijpelijk: je wilt je kind beschermen tegen de vervelende ervaringen die het leven voor hem in petto heeft. Toch is het beter om je puber de vrijheid te geven en zelf zo veel mogelijk op de achtergrond te blijven. Laat hem ervaren dat je hem vertrouwt en geef hem de ruimte. Zo kan hij het zelfvertrouwen ontwikkelen dat hij nodig heeft.

Ga ervan uit dat het mis kan gaan

Maar gaat er dan nooit iets mis? Natuurlijk wel. Ga er maar vanuit dat er altijd dingen misgaan. Dat hoort er nu eenmaal bij. En dat zijn juist de ervaringen waar je puber het meeste van leert. Vervelende ervaringen, ongetwijfeld. Maar waarschijnlijk (op de lange termijn) ook de meest waardevolle.

Blijf in gesprek

Zorg ervoor dat je altijd open staat voor een gesprek met je puber. Zodat hij weet dat hij altijd met zijn verhaal bij jou terecht kan. Kom niet te snel met een oordeel, maar luister naar hem. Laat hem weten dat je hem steunt. Geef je mening pas als hij erom vraagt.

Als ouder moet je SLIM zijn

Jouw rol als ouder in het leven van je puber kun je het beste definiëren als SLIM:

  • Steunen
  • Leiding geven
  • Inspireren
  • Motiveren

Steunen

Door je puber te steunen weet hij dat je er altijd voor hem zult zijn. Hij weet dat hij jouw vertrouwen heeft, en dat geeft hem weer zelfvertrouwen. Hij weet dat hij fouten mag maken, en dat jij hem daarom niet zult veroordelen. Hij weet dat hij altijd bij jou terug kan komen, en dat je altijd van hem zult houden. Dat is enorm belangrijk voor je kind om te weten. Hoe kun je je puber het beste steunen?

Leiding geven

Uit studies van het puberbrein is bekend geworden dat de prefrontale cortex van een jongere onder de 23 jaar nog niet uitgerijpt is. De prefrontale cortex is het rationele hersengebied, dat je bijvoorbeeld gebruikt bij het nemen van weloverwogen beslissingen. Bij jouw puber functioneert dat gebied nog niet goed. Jij moet dus als het ware zijn prefrontale cortex zijn! Help hem om beslissingen te nemen en rationele argumenten in te brengen als zijn emoties het dreigen over te nemen. Hoe kun je je puber het beste leiding geven?

Inspireren

De puberteit is bij uitstek de periode in het leven van je kind waarin hij nadenkt over vragen als: Wat wil ik met mijn leven? Hoe ga ik de rest van mijn leven inrichten? Wat voor iemand ben ik? Wat voor iemand wil ik zijn? Om de antwoorden op deze vragen te vinden, is inspiratie erg belangrijk. Je puber heeft eyeopeners nodig, en die kun jij hem geven. Hoe kun je je puber inspireren?

Motiveren

Je puber zit in een belangrijke fase van zijn leven als het om beroeps- of studiekeuze gaat. In deze periode kiest hij voor een opleiding of studie die voor een groot deel bepaalt hoe de rest van zijn leven eruit gaat zien. En daarbij zijn goede studieresultaten vaak essentieel. Toch kan dat vooruitzicht de meeste pubers niet motiveren om harder te werken en goede cijfers te halen. Daar heeft je puber jou bij nodig. Jij kunt je kind op een positieve manier motiveren.

SLIM blijven totdat je kind 23 is

De ontwikkeling van het brein van je puber is pas voltooid als hij ongeveer 23 jaar oud is. Houd er dus rekening mee dat je SLIM moet blijven tot ver na zijn twintigste verjaardag.

Bronnen

  • Dit artikel is gebaseerd op origineel materiaal van huiswerk- en gezinscoach Ankie Remijn. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van pubers, zodat ze effectiever kunnen studeren. Dit doet zij vanuit haar bedrijf Investeren in Leren.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.