Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De Gordon-methode

De Gordon-methode is een opvoedingsmethode waarin je luistert naar je kind en met je kind communiceert op basis van respect.

Wat is de Gordon-methode?

De Gordon-methode leert je om op een betere manier te communiceren met je kinderen. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan centraal. Als er problemen zijn, los je die samen op.

Grondlegger

De grondlegger van de Gordon-methode is de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon (1918-2002). In feite staat hij aan de wieg van de democratische opvoedingsstijl. Sinds 1979 zijn de boeken en cursussen over zijn methode in Nederland populair.

Uitgangspunten van de Gordon-methode

Het uitgangspunt van de Gordon-methode is gelijkwaardigheid. Kinderen zijn, net als hun ouders, individuen met eigen wensen en een eigen inbreng. Als ouder kun je het meest effectief opvoeden als je:

 • zo goed luistert naar je kind dat je hem ook echt begrijpt;
 • praat op een manier die je kind kan begrijpen;
 • conflicten oplost op een manier dat niemand verliest;
 • zodanig afspraken maakt dat iedereen zich eraan houdt;
 • constructief omgaat met verschillen in waarden.

Resultaten

Als je op deze democratische manier opvoedt, dan heeft dat volgens de Gordon-methode de volgende resultaten:

 • Jij en je kind krijgen meer zelfvertrouwen.
 • Jullie hebben meer begrip voor elkaar.
 • Er heerst een betere sfeer in huis.
 • Jullie hebben minder conflicten.
 • Als er conflicten zijn, dan kunnen jullie die beter oplossen.
 • Je kind krijgt meer verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Jullie hebben positievere gevoelens.

Onderdelen van de Gordon-methode

Belangrijke onderdelen van de Gordon-methode zijn:

 1. Het gedragsraam: daarmee kijk je naar het gedrag van je ander en jezelf. Het helpt je om te bepalen waar het probleem nu precies ligt.
 2. Actief luisteren: tegenover je gesprekspartner herhalen wat hij gezegd heeft en checken of dat klopt (terugkoppeling op metaniveau). Bijvoorbeeld: 'Dus je zegt dat ...' of ' Bedoel je dat ...?'
 3. Ik-boodschappen: die gebruik je om op een assertieve manier te communiceren en je eigen grenzen aan te geven, van verklarend tot vriendelijk en confronterend. Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je ...' of 'Ik vind jouw gedrag ...'
 4. Overschakelen: in emotioneel heftige situaties moet je kunnen overschakelen van actief luisteren naar ik-boodschappen.
 5. Conflicten oplossen: zowel waarde-conflicten als behoefte-conflicten zijn op te lossen.

Een Gordon-training volgen

De Stichting NET (Nederlandse Effectiviteits Trainingen) verzorgt Gordon-trainingen voor verschillende doelgroepen in heel Nederland. Speciaal voor ouders is er de training ‘Effectief omgaan met kinderen’.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.