Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

How2talk2kids: anders communiceren met je kind

How2talk2kids is een methode die je leert om op een andere manier te communiceren met je kind. Straffen en belonen is taboe: door met je kind te praten krijg je een betere relatie met je kind. Het is een Amerikaanse methode die ook veel succes heeft in Nederland.

Wat is How2talk2kids?

How2talk2kids leert je om op een andere manier te praten met, en te luisteren naar je kind. Je krijgt praktische handvatten voor betere communicatie, waardoor de relatie met je kind verdiept. Zowel jij als je kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. Bovendien verbetert de sfeer in huis. De basis van How2talk2kids is een praktisch stappenplan. Daarmee leer je om anders te communiceren, op een manier die respectvol is voor het kind én voor jezelf.

Grondleggers

How2talk2kids komt uit Amerika. De grondleggers van How2talk2kids zijn Haim Ginott, een klinisch psycholoog en Adele Faber en Elaine Mazlish, twee moeders die in Ginotts praatgroep voor ouders zaten. Ginotts theorie is dat je kinderen een beter zelfbeeld kunt geven door de manier waarop je met ze praat. Faber en Mazlish zetten zijn wetenschappelijke visie om in een praktische methode voor effectieve communicatievaardigheden voor ouders.

Uitgangspunten van How2talk2kids

How2talk2kids werkt zonder straffen en belonen, zonder strafplekje en time-outs. In plaats daarvan leer je:

 • alternatieven voor straf: zo leert je kind dat zijn gedrag bepaalde consequenties heeft. Als gevolg daarvan neemt hij meer verantwoordelijkheid voor zijn gedrag;
 • waarderen in plaats van belonen: belangstelling tonen voor je kind en hem stimuleren zonder in te vullen;
 • je kind prijzen op zo’n manier dat hij zichzelf prijst;
 • dat een time-out tijd met een ouder betekent;
 • duidelijke, veilige grenzen stellen: een stevig plafond en een degelijke vloer waartussen je kind autonomie en keuze heeft;
 • democratisch te zijn zonder toegeeflijk te worden: jij en je kind krijgen de ruimte, jij bepaalt de grenzen. Je wordt bevrijd van stigma’s als ‘de perfecte ouder’ of ‘het perfecte kind’.

Effecten van How2talk2kids

Als je met je kind praat volgens de How2talk2kids-methode, dan levert dat de volgende positieve effecten op:

 • Als ouder kun je beter omgaan met de negatieve gevoelens van je kind (zoals woede en frustratie).
 • Je leert om grenzen te stellen, waar je kind zich aan houdt.
 • De relatie met je kind blijft goed en verdiept zich zelfs.
 • Je kind voelt zich begrepen.
 • Je kind neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en bedenkt zelf oplossingen.
 • Je kind krijgt een beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.

How2talk2kids in Nederland

Heleen de Hertog heeft de boeken van How2talk2kids in het Nederlands vertaald en de methode in Nederland geïntroduceerd. Samen met een aantal trainers geeft zij trainingen in het hele land.

Een training van How2talk2kids volgen

Op verschillende plekken in Nederland kun je een training van How2talk2kids volgen. Er is een basistraining 2-10 jaar en een basistraining 10-18 jaar.

Aanbevolen websites

Aanbevolen boeken

 • How2talk2kids: Effectief communiceren met kinderen (2007), Adele Faber & Elaine Mazlish, uitgeverij How2talk2kids, Aalsmeer
 • How2talk2kids: Broers en zussen zonder rivaliteit (2011), Adele Faber & Elaine Mazlish, uitgeverij How2talk2kids, Aalsmeer

Bronnen

 • Dit artikel is gebaseerd op informatie die op de website van How2talk2kids stond, met name het hoofdstuk over de methode.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.