Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Omdenken in de opvoeding

Omdenken bij de opvoeding helpt je om lastig gedrag van je kind niet als probleem, maar als mogelijkheid te zien. Omdenken maakt van een probleem een feit: zo kun je van 'ja-maar' (het gedrag van mijn kind is niet wat het zou moeten zijn en dat is een probleem) naar 'ja-en' (het gedrag van mijn kind is, wat het is).

Wat is omdenken?

Als ouder ben je geneigd om lastig gedrag van je kind te zien als een probleem: iets wat je op wilt lossen, waar je vanaf wilt. Met zijn boek Lastige kinderen? Heb jij even geluk daagt Berthold Gunster ouders uit om lastig gedrag als een mogelijkheid te zien. Dat is de kern van omdenken.

Omdenken is geen wiskunde. Er zijn geen logische schema’s of stappenplannen voor. Mensen zijn autonome wezens. Welke aanpak je ook kiest, als een kind niet mee wil werken, zal het niet meewerken. Hoe weldoordacht je strategie ook is, een kind kan simpelweg besluiten de hakken in het zand te zetten. Kinderen grootbrengen is dan ook vooral een kwestie van creativiteit. Je ontkomt er als volwassene niet aan om per kind, per situatie en per moment een ‘strategie’ te bedenken. Dat alles betekent niet dat we volkomen machteloos zijn. De grootste winst is te behalen bij de omkering van de vraag: ‘Wat wil jij niet ?’ (lastig gedrag) naar ‘Wat wil het kind wel?’ (verlangen). (uit: Lastige kinderen? Heb jij even geluk, van Berthold Gunster, p. 191)

Over Berthold Gunster

Berthold Gunster is een Nederlander en de grondlegger van het begrip ‘omdenken’. Hij schreef er een aantal boeken over, waaronder eentje over opvoeden. Met zijn bedrijf geeft hij regelmatig trainingen, seminars en workshops.

Wie of wat is het probleem?

Is je kind lastig, of ben jij een lastige ouder? Misschien wel! Je bent zelf misschien de veroorzaker, instandhouder of zelfs versterker van het lastige gedrag van je kind. Want:

Stop met opvoeden

Gunster maakt een onderscheid tussen ‘opvoeden’ en ‘zorgen voor’. Onder ‘zorgen voor’ valt alles wat met directe zorg te maken heeft. Al het andere is opvoeden, ‘leren voor later’. Maar je kind wil niet leren voor later. Hij wil leren voor nu. Laat het opvoeden dus los, zegt Gunster. Dat komt vanzelf wel goed.

Geef ruimte aan de verlangens van je kind

Omdenken in de opvoeding is het omkeren van de vraag: ‘Wat wil jij als ouder niet?’ (het lastige gedrag van je kind) naar ‘Wat wil je kind wel?’ (wat zijn zijn meest basale verlangens?). Door als volwassene aandacht en ruimte te geven aan de verlangens van je kind, kun je zijn lastige gedrag omdenken. Het gaat dan niet meer om jouw bedoelingen, maar om de bedoelingen van je kind. Op dat moment verandert je rol van opvoeder in de rol van bondgenoot.

Waar verlangt je kind naar?

Er zijn, volgens Gunster, drie dingen waar elk kind ten diepste naar verlangt:

Aanbevolen websites

  • Meer informatie over en voorbeelden van omdenken op de website Omdenken.nl.

Bronnen

  • Lastige kinderen? Heb jij even geluk. Omdenken in opvoeding en onderwijs (2012), Berthold Gunster. Uitgeverij A.W. Bruna, Utrecht.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.