Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Natuurlijk ouderschap

Natuurlijk ouderschap is een manier van opvoeden die een goede hechting ziet als de basis voor de gezonde ontwikkeling van je kind. Tegemoetkomen aan de behoeften van je kind is een belangrijk uitgangspunt.

Wat is natuurlijk ouderschap?

Natuurlijk ouderschap is de Nederlandse variant van Attachment Parenting, een opvoedingsmethode die in de jaren ’80 en ’90 is ontwikkeld door de Amerikaanse kinderarts William Sears. Sears is ervan overtuigd dat de ouders de enige echte deskundigen zijn als het gaat om hun kind. Je kunt alleen deskundig worden over je kind als je je kind zo goed mogelijk leert kennen. Daardoor ontstaat hechting. Hoe beter de hechting, hoe beter jij de signalen van je kind begrijpt. En hoe beter je kind jou begrijpt. Zo ontstaat er een harmonieuze gezinssituatie.

Doelen van natuurlijk ouderschap

Natuurlijk ouderschap heeft 3 doelen:

 • Ken je kind.
 • Help je kind zich goed te voelen.
 • Geniet van het ouderschap.

Handvatten

Om deze doelen te bereiken, heeft Sears de volgende handvatten geformuleerd:

 1. Blijf na de geboorte in contact met je baby. Als na de geboorte het contact om medische of sociale redenen wordt verbroken, probeer dit dan te herstellen zodra dat kan.
 2. Geef gehoor aan de signalen van je kind. Laat je kind niet alleen als het huilt maar koester het, ook als je het verdriet niet kunt wegnemen.
 3. Geef zolang mogelijk borstvoeding. Borstvoeding is meer dan voeding. Het is een ideaal troostmiddel en kan op verzoek van het kind gegeven worden. Geef je geen borstvoeding? Probeer dan flesvoeding op verzoek te geven en doe dit als ouders zoveel mogelijk zelf.
 4. Draag je kind zoveel mogelijk bij je. Je kunt een drager gebruiken waardoor je je handen vrij hebt.
 5. Slaap samen met je kind of zet een co-slaper tegen je bed aan.
 6. Geef ruimte aan de ontwikkeling van empathie door positief in te grijpen en geen agressie te gebruiken.
 7. Vermijd vaak voorkomende of langdurige scheiding.
 8. Bewaar het evenwicht in je gezinsleven.

Vervul de behoeften van je kind

Deze handvatten zijn nodig om je kind te leren kennen. Tegelijk zijn het de directe behoeften van je baby. Als je tegemoet komt aan die behoeften, dan zal je kind zich goed voelen. Bovendien kun je als ouders gaan en staan waar je wilt als je je kind gewoon meeneemt. Je hoeft je dus niet beperkt te voelen doordat je baby op tijd moet eten en slapen. Als je ingaat op wat je kind aangeeft, kun je de regels loslaten en de klok vergeten. Zo kun je meer genieten van je kind. En dat geeft een positieve, warme sfeer in je gezin.

Natuurlijke levensstijl

Veel ouders die voor natuurlijk ouderschap kiezen, hebben vaak een 'natuurlijke levensstijl'. Zo kiezen ze bijvoorbeeld voor een thuisbevalling, thuis blijven zolang de kinderen klein zijn, samen slapen, borstvoeding, baby altijd bij zich dragen, alternatieve geneeswijzen en biologische voeding. Maar dat zijn geen voorschriften van William Sears. Sears wil ouders alleen stimuleren om creatief te zijn in de manier waarop ze de behoeften van hun kind vervullen.

Kritiek op natuurlijk ouderschap

Als je natuurlijk ouderschap echt zo uitvoert als het bedoeld is, dan is het een behoorlijk intensieve manier van opvoeden.

Bovendien is het wetenschappelijk niet bewezen dat een kind zich beter ontwikkelt als al zijn behoeften steeds worden vervuld. Het doet daarom denken aan de anti-autoritaire opvoeding uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Inmiddels zijn deskundigen het erover eens dat een al te toegeeflijke opvoedingsstijl niet goed is voor de ontwikkeling van een kind.

Een laatste punt van kritiek is het samen slapen: in Nederland wordt samen slapen sterk afgeraden vanwege het verhoogde risico op wiegendood.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.