Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat kost kinderopvang?

Voor de opvang van je kind betaal je iedere maand de rekening. Wat betaal je precies, en hoe zit de factuur in elkaar?

Dit betaal je aan kosten voor kinderopvang

Voor het betalen van de kosten van formele kinderopvang krijg je iedere maand een factuur van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau. Meestal wordt het bedrag automatisch afgeschreven van je bankrekening. Heb je daar geen toestemming voor gegeven? Dan maak je het bedrag zelf over.

Totale kosten kinderopvang

De totale kosten die je iedere maand betaalt voor kinderopvang, hangen af van:

  • hoeveel uur je per week gebruik maakt van kinderopvang;
  • voor hoeveel kinderen je gebruik maakt van kinderopvang;
  • het uurtarief.

Uurtarief

Je maakt gebruik van kinderopvang in hele of halve dagen. Maar je betaalt kinderopvang per uur. Het uurtarief is dus een belangrijke rekeneenheid. Iedere kinderopvangorganisatie heeft zijn eigen uurtarief. Bovendien gelden voor verschillende opvangvormen verschillende uurtarieven. Gemiddeld ligt het uurtarief voor alle vormen van kinderopvang rond de € 6. Het uurtarief voor dagopvang is het hoogst. Gastouderopvang heeft vaak een relatief laag uurtarief.

Aantal uren opvang

Hoeveel uren zitten er in een hele of halve dag kinderopvang? Dat hangt af van de openingstijden van het kindercentrum, of de werkuren van de gastouder. Is het kinderdagverblijf open van 7.30 uur tot 18.30 uur? Dan zitten er 11 uur in een dag, en 5,5 uur in een halve dag. Een hele week opvang is dan 55 uur.

Aantal uren per jaar

Van de 52 weken die in een jaar zitten, zijn er ook een aantal weken waarin je geen opvang nodig hebt. Meestal zijn dat vakantieweken. Bij de berekening van het aantal uren dat je per jaar gebruik maakt van opvang, gaat de kinderopvangorganisatie uit van minder dan 52 keer het aantal uren per week. Ze rekenen bijvoorbeeld 50 keer het aantal uren per week. En dat getal delen ze weer door 12 om op een maandbedrag uit te komen. Die twee weken vakantie smeren ze dus uit over je facturen van het hele jaar. Daarom is het aantal uren dat op je factuur staat, vaak geen mooi afgerond getal.

Met of zonder vakantieweken

Sommige kinderopvangorganisaties maken een verschil tussen opvang met of zonder vakantieweken. Met vakantieweken betaal je voor 50 of 52 weken per jaar, zonder vakantieweken rekenen ze op 40 weken opvang per jaar. Let goed op wat je kiest: voor opvang zonder vakantieweken rekenen ze soms een hoger uurtarief.

Tip: Bedenk van tevoren of je opvang tijdens de vakantie echt nodig hebt. Meestal kun je ook 'losse' dagen bijkopen in de vakantie. Als met al ben je dan misschien goedkoper uit.

Maak de rekensom

Je kunt eenvoudig berekenen wat je aan kinderopvang kwijt bent:

  • aantal uren opvang per dag  x  aantal dagen per week  x  52 weken = aantal uren opvang per jaar
  • aantal uren per jaar / 12  =  aantal uren per maand
  • aantal uren per maand  x uurtarief  = je kosten voor kinderopvang per maand

Na 4 jaar wordt het goedkoper

De kosten voor kinderopvang zijn het hoogst in de eerste vier levensjaren van je kind, als je dagopvang nodig hebt. Want:

  • het uurtarief voor dagopvang is hoger dan voor andere soorten opvang;
  • je maakt meestal meer uren per week gebruik van dagopvang dan van buitenschoolse opvang.

Als de eerste 4 jaar voorbij zijn, dan gaan je kosten voor kinderopvang aanzienlijk omlaag.

Tegemoetkomingen voor kinderopvang

Uitgangspunt van de overheid is dat ouders, werkgevers en de overheid elk 1/3 deel van de kosten van kinderopvang betalen. Je hebt dus recht op een aantal tegemoetkomingen in de kosten die je voor kinderopvang betaalt. Van de overheid krijg je kinderopvangtoeslag. En je werkgever betaalt een werkgeversbijdrage.

Kinderopvangtoeslag

Een deel van de kosten voor kinderopvang kun je terugkrijgen van de belastingdienst. Dat is de kinderopvangtoeslag. Je kunt ervoor kiezen om het bedrag rechtstreeks op je rekening te krijgen. Maar je kunt soms ook regelen dat de kinderopvangorganisatie je kinderopvangtoeslag verrekent met het factuurbedrag.

Verplichte werkgeversbijdrage

Je werkgever is wettelijk verplicht om 1/3 van jouw kosten voor kinderopvang te vergoeden. Je werkgever heeft er namelijk ook baat bij dat jij je kinderen naar de opvang kunt brengen.

Check: Werk je als zelfstandige? Dan betaalt de overheid ook de werkgeversbijdrage.

Bronnen

  • Kosten kinderopvang (2010) op de website van de Rijksoverheid (niet meer online).
  • Werkgeversbijdrage kinderopvang is informatie van de Rijksoverheid.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.