Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Studeren

Als je kind gaat studeren, dan krijgt hij daar studiefinanciering voor van de overheid. Maar de overheid verwacht dat ouders ook meebetalen aan de studie van hun kind.

Hoeveel moeten ouders bijdragen aan de studie van hun kind?
Je kind krijgt studiefinanciering voor zijn opleiding aan mbo, hbo of universiteit. Maar de overheid verwacht van jou als ouder dat jij ook meebetaalt aan de studie van je kind. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent de ouderbijdrage op basis van jouw inkomen.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.