Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Vormen van kinderopvang

In Nederland bestaan verschillende vormen van kinderopvang. Wat is het verschil tussen formele en informele kinderopvang? En voor welke vormen krijg je kinderopvangtoeslag van de belastingdienst?

Formele en informele kinderopvang

Met formele kinderopvang wordt bedoeld: kinderopvang die wordt aangeboden door een (commercieel) bedrijf. Daar moet je dus voor betalen. De opvang die je regelt via familie, vrienden, buren of een au-pair is informele opvang.

Formele kinderopvang

Onder formele kinderopvang valt:

Informele opvang

Informele opvang regel je in het informele circuit. Het maakt daarbij niet uit of je de oppas betaalt. Onder informele opvang valt bijvoorbeeld:

 • oma of opa die een dag per week komt oppassen;
 • een au pair die bij jullie in komt wonen;
 • een nanny die de zorg voor je kinderen bij jou thuis op zich neemt;
 • een buurvrouw naar wie je je kind een uurtje kunt brengen als je even weg moet;
 • een oppas die af en toe een paar uurtjes komt oppassen.

Krijg je kinderopvangtoeslag of niet?

Voor een aantal vormen van kinderopvang krijg je een tegemoetkoming van de overheid: kinderopvangtoeslag. Je krijgt alleen kinderopvangtoeslag als de kinderopvang waar jij gebruik van maakt, valt onder de wet Kinderopvang.

Wel kinderopvangtoeslag

Je kunt alleen kinderopvangtoeslag krijgen voor:

 • dagopvang
 • gastouderopvang
 • buitenschoolse opvang

Je krijgt alleen kinderopvangtoeslag als de organisatie die de kinderopvang verzorgt, erkend is door de gemeente.

Geen kinderopvangtoeslag

Je krijgt geen kinderopvangtoeslag voor:

 • informele kinderopvang
 • tussenschoolse opvang
 • peuterspeelzaal

Let op: De peuterspeelzaal valt wel onder de wet Kinderopvang wat betreft kwaliteitseisen en toezicht. Maar je krijgt geen kinderopvangtoeslag voor de peuterspeelzaal.

Kinderopvang voor verschillende leeftijden

Voor verschillende leeftijden en levensfasen zijn er verschillende vormen van kinderopvang.

Hoeveel dagen opvang is optimaal voor je kind? Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont geeft zijn mening.

0 tot 4 jaar

Is je kind tussen 0 en 4 jaar oud? Dan kun je kiezen uit de volgende vormen van opvang:

 • dagopvang
 • gastouderopvang
 • peuterspeelzaal (vanaf 2 jaar)
 • informele opvang

4 tot 13 jaar

Van 4 tot en met 12 jaar gaat je kind naar de basisschool. Dan heb je de keus uit:

 • buitenschoolse opvang
 • tussenschoolse opvang
 • gastouderopvang
 • informele opvang

13 tot 16 jaar

Vanaf 13 jaar gaat je kind naar de middelbare school. Je kunt dan nog kiezen voor:

 • tieneropvang
 • informele opvang

Kosten van kinderopvang

Wat kost kinderopvang? Dat verschilt per type opvang en per kinderopvangorganisatie. Ook hangt het ervan af, hoeveel gebruik je maakt van kinderopvang.

Zo vind je een organisatie voor kinderopvang

Er komen steeds meer kinderopvangorganisaties in Nederland. Hoe vind je een goed kinderdagverblijf voor je kind?

Kwaliteit van de kinderopvang

De overheid stelt kwaliteitseisen aan de kinderopvang. De gemeente controleert of kinderopvangorganisaties zich aan deze eisen houden.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.