Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoeveel moeten ouders bijdragen aan de studie van hun kind?

Je kind krijgt studiefinanciering voor zijn opleiding aan mbo, hbo of universiteit. Maar de overheid verwacht van jou als ouder dat jij ook meebetaalt aan de studie van je kind. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekent de ouderbijdrage op basis van jouw inkomen.

Meebetalen aan de studie van je kind

Als je kind een studie of opleiding volgt aan mbo, hbo of universiteit, dan kan hij daarvoor studiefinanciering aanvragen. Hij krijgt dan een bijdrage van de overheid om (een deel van) zijn kosten voor studie en levensonderhoud te betalen. Maar de overheid gaat ervan uit dat ouders ook meebetalen aan de opleiding van hun kind. Dat heet de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage

De ouderbijdrage is het bedrag waarvan de overheid vindt dat jij het als ouder moet bijdragen aan de studie van je kind.

DUO berekent de ouderbijdrage

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt de studiefinanciering van je kind en berekent ook de hoogte van de ouderbijdrage die jij aan je kind wordt geacht te betalen. Daarbij gaat DUO uit van julllie verzamelinkomen (op je belastingaangifte) of belastbaar inkomen (op je jaaropgave). De informatie over jouw inkomen moet je kind oberepgeven als hij studiefinanciering aanvraagt.

Ouderbijdrage bepaalt de hoogte van studiefinanciering

De hoogte van jouw ouderbijdrage bepaalt hoeveel aanvullende beurs je kind kan krijgen. Hoe hoger jouw bijdrage, hoe lager de maximale aanvullende bijdrage.

Je hoeft niets te doen

Je krijgt een brief van DUO waarin staat hoe groot de ouderbijdrage is, die je aan je kind moet betalen. Daar hoef je zelf niets voor te doen.

Bezwaar maken tegen de hoogte van de ouderbijdrage

Je kunt geen bezwaar maken tegen de berekening van DUO. Je beslist zelf hoeveel je per maand bijdraagt aan de studie van je kind. Dat mag minder, maar ook meer zijn dan de ouderbijdrage die DUO voor je heeft berekend. Bespreek dit met je kind: dan weet hij waar hij aan toe is.

Bronnen

  • Voorlichting van DUO over het berekenen van de ouderbijdrage

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.