Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De stichting VeiligheidNL helpt ongelukken voorkomen

Het verbeteren van veiligheid door het verminderen van het aantal letsels door ongevallen: dat is de doelstelling van de stichting VeiligheidNL.

Het voorkomen van ongelukken

Ieder jaar komen ruim 3 miljoen mensen bij de eerste hulp terecht omdat ze medisch behandeld moeten worden na een ongeluk. De stichting VeiligheidNL wil dat aantal met 5 procent verminderen. Want heel veel ongelukken zijn te voorkomen. En de gevolgen zijn vaak te beperken.

Wat doet VeiligheidNL?

Aan de ene kant doet de stichting VeiligheidNL veel onderzoek naar hoe ongelukken en ongelukjes ontstaan. Hoe gedragen mensen zich in bepaalde situaties en waarom? En wat zijn goede maatregelen om ongelukken te voorkomen en de gevolgen van een ongeluk te beperken? Met die kennis zet de stichting grote voorlichtingscampagnes op touw. Want met kennis over risico’s en gevaren kun je zelf voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Gratis advies

De adviezen van VeiligheidNL zijn gratis te lezen op hun website. De adviezen zijn onderverdeeld in verschillende doelgroepen, categorieën, activiteiten en risico's. Er zijn twee websites die van belang zijn voor ouders:

Campagnes

Regelmatig lanceert de stichting campagnes die het grote publiek wijzen op bijvoorbeeld de gevaren van het afsteken van vuurwerk, of op manieren om je huis kindveiliger te maken.

Resultaten en geschiedenis

De stichting Consument en Veiligheid bestond al in 1985. Sindsdien is het aantal privé-ongelukken (in en om het huis) gedaald met een kwart. Vooral bij de groepen waarvoor de stichting actief campagne heeft gevoerd, zoals kinderen, zijn de letselcijfers sterk gedaald. Het aantal eerstehulpgevallen en ziekenhuisopnames van kinderen met vergiftigingsverschijnselen is zelfs gehalveerd. De stichting heeft daar met haar voorlichtingscampagnes een grote bijdrage aan geleverd. Vanaf 2013 voert de stichting de naam VeiligheidNL.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.