Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De Rijksoverheid is er voor Nederland

Als ouder krijg je op veel vlakken met de Rijksoverheid te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om geboorteaangifte, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, ouderlijk gezag of onderwijs.

Wat is de Rijksoverheid?

De Rijksoverheid is het landelijk bestuur van Nederland. De Rijksoverheid bestaat uit:

  • 13 ministeries
  • uitvoerende diensten (zoals de Belastingdienst en Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • inspecties (zoals de Onderwijsinspectie)
  • Hoge Colleges van Staat (zoals de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en de Algemene Rekenkamer)

Missie van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid verwoordt haar eigen missie als volgt:

“De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken. De Rijksoverheid. Voor Nederland.”

Het verschil tussen overheid en Rijksoverheid

De Rijksoverheid heet ook wel ‘het Rijk’ of ‘de centrale overheid’. De Rijksoverheid is een onderdeel van de overheid. De overheid bestaat uit:

  • de Rijksoverheid
  • provincies
  • gemeenten
  • waterschappen

De drie laatste overheden heten ook wel ‘medeoverheden’. Zij werken regionaal of lokaal, terwijl de Rijksoverheid landelijk werkt.

Informatie van de Rijksoverheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan voorlichting aan burgers. Op de rijksbrede website www.rijksoverheid.nl is uitgebreide informatie te vinden over beleidsonderwerpen en wet- en regelgeving. Ook zijn heel veel documenten, kamerstukken en nota’s digitaal te bekijken.

Voor ouders zijn in het bijzonder van belang de onderwerpen:

Je kunt op twee manieren contact opnemen met de Rijksoverheid

  • Internet: je kunt een digitale vraag stellen via het contactformulier. Je krijgt dan een antwoord per e-mail.
  • Telefonisch: 1400 (lokaal tarief) is het gratis telefoonnummer van de Rijksoverheid. Je vragen worden beantwoord op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur.

Inloggen bij de overheid met je DigiD

Bij steeds meer overheidsdiensten kun je inloggen met je DigiD. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van kinderbijslag, studiefinanciering of kindgebonden budget.

Rijksoverheid voor ouders

Onder meer op de volgende gebieden speelt wet- en regelgeving van de Rijksoverheid een rol:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.