Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

GGD en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zodra je kind geboren wordt, valt hij onder de gemeentelijke gezondheidszorg. Die gemeentelijke zorg is ondergebracht bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD. Wat kun je van de JGZ verwachten?

Van 0 tot 4 jaar: het consultatiebureau

De eerste 4 jaar van zijn leven ga je met je kind regelmatig naar het consultatiebureau. De consultatiebureau-arts en de wijkverpleegkundige houden daar de ontwikkeling van je baby in de gaten. Ze meten en wegen hem op gezette tijden, en praten met je over zijn voeding, slapen, spelen en dergelijke. Ook kun je er terecht met vragen over opvoeding. Je krijgt een groeiboekje waarin alles over je baby wordt bijgehouden. Er staan ook tips in.

Van 4 tot 12 jaar: basisschoolzorg

Zodra je kind 4 jaar wordt en naar het basisonderwijs gaat, is hij te oud voor het consultatiebureau. De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD neemt de zorg van het consultatiebureau over. In deze periode krijg je twee keer een uitnodiging voor een periodiek gezondheidsonderzoek van je kind: in groep 2 (rond zijn 5e verjaardag) en in groep 7 (rond zijn 10e verjaardag). Je kunt ook een beroep doen op de JGZ als je vragen hebt over (of problemen hebt met) de opvoeding van je kind. Bovendien ondersteunt de JGZ basisscholen bij het bestrijden van hoofdluis. Soms heeft de JGZ ook logopedisten in dienst die op school komen kijken hoe het met de spraakontwikkeling van je kind gaat.

Van 12 tot 19 jaar: jeugdgezondheidszorg

Vanaf 12 jaar is de zorg van de JGZ meer gericht op voorlichting over bepaalde thema’s als seks, alcohol en drugs. In de tweede klas van het voortgezet onderwijs krijgt je zoon of dochter een uitnodiging voor het derde periodieke gezondheidsonderzoek. Meestal hoef je als ouder niet meer mee naar dat onderzoek.

Check: Vroeger waren de diensten voor jeugdgezondheidszorg voor verschillende leeftijden (consultatiebureau, basisschool, voortgezet onderwijs) van elkaar gescheiden. Tegenwoordig is de trend dat alle jeugdzorg onder één noemer valt: JGZ 0-19. Als ouder merk je niet zo veel van dat verschil, maar soms is het handig om te weten. Als je op de website van je eigen GGD informatie wilt opzoeken bijvoorbeeld.

Inentingen

De JGZ is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit programma zorgt ervoor dat je kind beschermd is tegen een aantal ernstige infectieziektes. De meeste inentingen krijgt je kind in de periode dat hij naar het consultatiebureau gaat. Daarna volgt nog een vaccinatie met 9 jaar en eentje met 12 jaar. Dat is een inenting alleen voor meisjes, tegen baarmoederhalskanker.

Wat is de GGD precies?

De GGD is de gemeentelijke gezondheidsdienst. Elke gemeente in Nederland heeft een aantal taken op het gebied van gezondheidszorg voor alle inwoners van die gemeente, en de GGD voert die uit. De meeste GGD’en werken voor meerdere gemeenten tegelijk: zo zijn er 28 regionale GGD’en voor de ruim 400 gemeenten in ons land. Op het gebied van jeugdzorg werkt de GGD vaak samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.