Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

NIO-toets

De NIO is een intelligentietest die gebruikt kan worden als ‘second opinion’ bij de eindtoets in groep 8. De uitslag van de NIO is een ondersteuning van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Wat is de NIO-toets?

NIO staat voor ‘Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau’. Deze toets kan afgenomen worden in plaats van (of als aanvulling op) een schoolvorderingentoets zoals de eindtoets in groep 8. De uitslag van de NIO-toets kan gebruikt worden om het schooladvies te ondersteunen dat de basisschool geeft over het type voortgezet onderwijs dat voor jouw kind geschikt is.

Wat is het verschil tussen de eindtoets en de NIO-toets?

De eindtoets is een schoolvorderingentoets. Dat betekent dat de eindtoets meet wat je kind de afgelopen 8 jaar op de basisschool heeft geleerd: de feitelijke prestaties. De NIO-toets is een intelligentietest. Daarmee kun je bepalen wat je kind ‘in huis heeft’: zijn mogelijke prestaties. Beide toetsen kunnen worden gebruikt om een inzicht te krijgen in welke vervolgopleiding geschikt is voor je kind. Vaak komen de uitslagen van deze toetsen overeen. Maar niet altijd.

Waarom komen de uitslagen van de eindtoets groep 8 en de NIO soms niet overeen?

Soms lopen de scores van de eindtoets en de NIO-toets uiteen. Hoe kan dat?

  • Je kind was ziek of erg zenuwachtig tijdens de eindtoets.
  • Op school is er niet uit je kind gekomen wat erin zat - om wat voor reden dan ook.
  • Je kind had motivatie- of andere problemen op school.

Wanneer krijgt mijn kind de NIO-toets?

De NIO-toets kan op elk moment van het jaar worden afgenomen. Maar niet alle scholen maken gebruik van de NIO-toets. Je kunt dit op de school van je kind navragen.

Op eigen initiatief

Je kunt ook op eigen initiatief de NIO-toets laten afnemen, bijvoorbeeld als je verbaasd bent over de uitslag van de eindtoets in groep 8 of het schooladvies dat je kind heeft gekregen. Je beslist zelf of je het resultaat van de NIO bespreekt met de basisschool of middelbare school.

Let op: De NIO-toets mag alleen worden afgenomen onder toezicht van een psycholoog of orthopedagoog.

Hoe werkt de NIO?

De NIO bestaat uit 6 onderdelen op de volgende gebieden:

  • taal (3 onderdelen)
  • rekenen (2 onderdelen)
  • ruimtelijk inzicht (1 onderdeel)

Alle onderdelen hebben 20 tot 30 meerkeuzevragen. Alleen het onderdeel over ruimtelijk inzicht heeft 8 opgaven. Het afnemen van de test duurt ongeveer 2 uur.

Moet mijn kind oefenen voor de NIO?

Oefenen voor de NIO is niet nodig. Het is zelfs onverstandig. Waarom?

  • Tijdens het afnemen wordt al met je kind geoefend. Voor elk onderdeel worden een aantal voorbeeldopgaven gemaakt en besproken. Je kind kan dan nog vragen stellen.
  • Voor het bepalen van de uitslag worden de antwoorden van je kind vergeleken met de antwoorden van andere kinderen, die ook niet geoefend hebben van tevoren. Heeft jouw kind wel geoefend? Dan kan de uitslag te hoog worden. Het risico van een te hoge uitslag is dat je kind op een te hoog schoolniveau gaat beginnen. En dat kan heel verkeerd uitpakken.

De uitslag van de NIO

De antwoorden van je kind worden nagekeken en een deskundige (psycholoog of orthopedagoog) interpreteert die uitslag. Hij of zij bespreekt de uitslag dan met jou of met de school van je kind (als de test op school is afgenomen).

Wat betekent de uitslag van de NIO?

De uitslag van de NIO is een hulpmiddel bij het advies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs. De feitelijke prestaties van je kind zijn staan daarbij op de eerste plaats. Blijkt uit de NIO dat je kind meer kan dan de Cito-eindtoets laat zien? Of dat je kind op zijn tenen moet lopen om het niveau aan te kunnen? Dan is een aanpassing van het schooladvies misschien nodig.

NIO in het voortgezet onderwijs

De NIO kan ook worden afgenomen bij leerlingen in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs. Op dat moment kan de NIO bepalen of je kind wel op zijn plek zit bij de gekozen vervolgopleiding.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.