Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Eindtoets in groep 8

Zit je kind in groep 8? Dan maakt hij aan het eind van het schooljaar een eindtoets. Deze toets meet de kennis die je kind heeft over taal en rekenen en geeft aan welk type voortgezet onderwijs bij je kind past. Het resultaat van de toets weegt minder zwaar dan het schooladvies. Sinds het schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs verplicht een eindtoets. De school kiest welke toets dat is.

Wat is de verplichte eindtoets in groep 8?

De toets die je kind aan het eind van het schooljaar in groep 8 maakt, brengt in kaart op welk niveau je kind kan lezen, schrijven en rekenen. Ook zegt de toets iets over het type vervolgonderwijs dat geschikt is voor je kind. De toets is geen examen: je kind kan er niet voor zakken of slagen. Je kind hoeft er ook niet speciaal voor te leren of te oefenen.

Wanneer is de eindtoets?

Je kind maakt de eindtoets in de tweede helft van april (en niet in februari, zoals dat gebruikelijk was bij de oude Citotoets). Dat betekent dat:

  • het advies van de leerkracht van je kind de doorslag geeft bij de keuze voor het voortgezet onderwijs;
  • je kind het grootste deel van het jaar kan werken aan de leerstof;
  • de school voor voortgezet onderwijs de meest recente gegevens over het taal- en rekenniveau van je kind krijgt.

Check: Meestal wordt de toets klassikaal afgenomen in twee ochtenden. Dit kan per toets en per school verschillen.

Welke eindtoets maakt je kind?

De school van je kind mag zelf kiezen welke toets ze gebruiken als eindtoets. Ze kunnen kiezen uit:

  • de centrale eindtoets van het College van Toetsen en Examens (CvTE) gemaakt door Cito, in opdracht van het ministerie van Onderwijs
  • ROUTE 8 van A-VISION, een digitale toets waarvan de vragen zich aanpassen aan het niveau van je kind
  • de IEP Eindtoets, die begint met makkelijke vragen die oplopen in moeilijkheid

Check: In feite is de centrale eindtoets van het CvTE een voortzetting van de bekende Citotoets.

Waaruit bestaat de eindtoets?

De eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Taal en Rekenen. Daarnaast kan de school van je kind nog kiezen voor een extra onderdeel, zoals Wereldoriëntatie. Lees meer over de onderdelen van de eindtoets basisonderwijs.

Moet je kind oefenen voor de eindtoets?

In principe hoeft je kind niet te oefenen voor de eindtoets. Want alle vragen gaan over de gewone leerstof die je kind op school gehad heeft. Het is wel goed dat je kind weet hoe de toets in elkaar zit en wat voor vragen hij kan verwachten. Daarom laat de leerkracht alle kinderen in groep 8 vaak een oude eindtoets of een kennismakingstoets maken.

Wat betekent de toets voor het schooladvies?

Je kind krijgt voor 1 maart een advies van school over het type voortgezet onderwijs dat het meest geschikt is. Dat advies weegt zwaarder dan de eindtoets: een middelbare school mag de toelating van je kind niet af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Als je kind de eindtoets beter maakt dan verwacht

Maakt je kind de eindtoets beter dan verwacht op basis van zijn schooladvies, dan moet de school het advies heroverwegen. Dat kan ertoe leiden dat het schooladvies wordt aangepast. Dat gebeurt altijd in overleg met jou en je kind.

Als je kind de eindtoets slechter maakt dan verwacht

Presteert je kind minder goed op de eindtoets dan je zou verwachten op basis van zijn schooladvies? Dan gebeurt er niets. Je kind krijgt dan op de middelbare school van zijn keuze de kans om te laten zien dat hij het niveau aankan.

Aanvulling op de eindtoets: de NIO-toets

Als aanvulling op de eindtoets kun je je kind de NIO-toets laten maken. Dit is een intelligentietest (en geen schoolvorderingentoets zoals de eindtoets). De uitslag van de NIO kun je gebruiken als ondersteuning van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.