Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Hoe zijn de groepen op de basisschool georganiseerd?

Op een reguliere basisschool is het onderwijs verdeeld in 8 groepen. Hoe werkt die indeling?

Groepen op basis van leeftijd

De groepsindeling vindt in principe plaats op leeftijd. Je kind begint in groep 1 op de dag na zijn vierde verjaardag. Het is dus heel goed mogelijk dat hij langer dan een schooljaar in groep 1 zit.

leeftijd van je kind
begin van het schooljaar in de loop van het schooljaar
groep 1 4
groep 1 4 5
groep 2 5 6
groep 3 6 7
groep 4 7 8
groep 5 8 9
groep 6 9 10
groep 7 10 11
groep 8 11 12

Onderbouw en bovenbouw

De 8 groepen van de basisschool zijn onderverdeeld in onderbouw en bovenbouw.

  • onderbouw: groep 1 tot en met 4
  • bovenbouw: groep 5 tot en met 8

Kleutergroepen

Groep 1 en 2 zijn de kleutergroepen. In deze groepen is er nog veel ruimte voor spelen. Je kind wordt voorbereid op het leren, dat in groep 3 gaat plaatsvinden. De kinderen zitten ook nog niet aan tafeltjes: meestal is een kringopstelling het uitgangspunt van een kleutergroep. Er zijn verschillende hoeken of tafels waaraan je kind verschillende activiteiten kan doen. Buiten spelen is ook een belangrijk onderdeel van het dagprogramma van de kleuters.

Gecombineerde groepen

Scholen combineren soms ook groepen. Zo zie je bijvoorbeeld vaak een combinatieklas 1/2, waarin alle kleuters bij elkaar zitten. Maar ook in de oudere groepen kiezen scholen soms voor gecombineerde groepen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • Binnen een gecombineerde groep maakt je kind een ontwikkeling door: hij hoort eerst bij de jongste, en daarna bij de oudste leerlingen.
  • De jongere leerlingen kunnen van de oudere leren; omgekeerd leren de oudere leerlingen om iets uit te leggen aan een jonger kind.
  • Een heterogene groep geeft de leerkracht de mogelijkheid om op een natuurlijke manier met de verschillen in de groep om te gaan. Snellere leerlingen kunnen soms al meedoen met de oudere groep; zwakkere leerlingen kunnen wat extra ondersteuning krijgen vanuit de jongere groep.
  • Kinderen leren ook om zelfstandig te werken; de leerkracht is af en toe bezig om iets aan de andere groep uit te leggen.

Wat leert je kind in groep 1 tot en met 8?

Iedere school geeft zijn eigen invulling aan de kerndoelen die door het ministerie van Onderwijs zijn vastgelegd voor het basisonderwijs. Maar wat je kind in groep 1 tot en met 8 leert, is globaal gezien overal vergelijkbaar.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.