Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Wat leert je kind op de basisschool?

Iedere basisschool is anders. Maar na 8 jaar school moeten alle kinderen in Nederland wel ongeveer hetzelfde kunnen en weten. Hoe is dat geregeld? En wat voor vakken krijgt je kind globaal op school?

Kerndoelen zijn voor alle basisscholen hetzelfde

Als je kind van de basisschool komt, moet hij in principe hetzelfde kunnen als een ander kind dat naar een andere basisschool is geweest. De kerndoelen van alle basisscholen zijn dus hetzelfde: die zijn namelijk vastgelegd en voorgeschreven door het ministerie van Onderwijs.

Waarom zijn er kerndoelen?

Met het instellen van kerndoelen wil het ministerie bereiken dat:

 • kinderen op alle basisscholen in principe hetzelfde leren;
 • het onderwijs op basisscholen beter en doelgerichter wordt;
 • kinderen in het basisonderwijs goed worden voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Waarover gaan de kerndoelen?

Er zijn in totaal 58 kerndoelen, verdeeld over de verschillende vakgebieden:

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal
 • Friese taal (als de school in Friesland staat)
 • rekenen en wiskunde
 • oriëntatie op jezelf en de wereld (waaronder aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek)
 • kunstzinnige oriëntatie
 • bewegingsonderwijs

Invulling door de school

Scholen geven zelf concrete invulling aan de kerndoelen. De kerndoelen laten daarvoor voldoende ruimte. Daarbij zijn de doelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde iets preciezer geformuleerd dan voor de rest van de vakken.

Leerlijnen en tussendoelen

Om de vertaling van de kerndoelen naar concreet onderwijs gemakkelijker te maken, geeft het ministerie ook leerlijnen en tussendoelen. Zo weet een school wat je kind op een bepaalde leeftijd of in een bepaalde groep ongeveer moet kunnen en weten.

Deze vakken krijgt je kind op school

Niet alle scholen hebben precies dezelfde vakken. Ieder school bepaalt zelf op welke manier en met welke lesmethoden de kerndoelen worden bereikt. En in welke groep je kind wat leert. Maar globaal gezien krijgt je kind te maken met de volgende vakgebieden.

Lezen, schrijven, grammatica en spelling

 • In groep 1 en 2 wordt je kind voorbereid op leren lezen en schrijven.
 • In groep 3 leert je kind lezen: eerst een zin per regel, en in groep 4 doorlopende zinnetjes.
 • Vanaf groep 3 leert je kind ook schrijven. Vaak sluiten de methodes om te leren lezen en schrijven op elkaar aan.
 • In groep 5 leert je kind om langere zinnen van 9 of 10 woorden te lezen.

Rekenen

 • Het voorbereidend rekenen in groep 1 en 2 gebeurt met herkenbare verhaaltjes.
 • In groep 3 leert je kind optellen en aftrekken met getallen tot en met 20.
 • In groep 4 leert je kind de tafels van vermenigvuldiging.
 • In groep 5 komen staartdelingen aan de orde, en in groep 6 breuken.

Engels

 • Vanaf groep 7 krijgt je kind ook wat basiskennis over de Engelse taal.

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur

 • Soms vallen deze vakken samen onder de noemer ‘wereldoriëntatie’.
 • Vaak wordt er gewerkt aan de hand van thema’s. Bijvoorbeeld ‘het klimaat’ of ‘ondernemen’.

Bewegingsonderwijs en kunstzinnige vorming

 • Alle kinderen van alle groepen krijgen gymnastiek. Soms van de eigen leerkracht, soms van een vakleerkracht.
 • Ook kunstzinnige vorming is een vast onderdeel van het lespakket. Kinderen gaan zelf creatief aan de slag met verschillende materialen en technieken, en maken ook kennis met kunst en cultuur in hun leefomgeving.

Niet-verplichte vakken

Veel scholen bieden naast de verplichte vakken ook andere vakken aan. Zoals:

 • zwemles (meestal in de onderbouw)
 • verkeersles (voor groep 7 en 8)
 • godsdienstles of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
 • Spaans of Duits, als extra buitenlandse taal

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.