Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Welke factoren spelen een rol bij de schoolkeuze?

Er zijn veel verschillende factoren die een rol spelen bij de schoolkeuze. Een aantal factoren zetten we hieronder voor je op een rij.

Locatie

 • Is de school op fietsafstand?
 • Kan je kind er ook gemakkelijk met het openbaar vervoer komen?
 • Is het de hoofdvestiging of een nevenvestiging van de school?

Bekend

 • Zitten er al andere kinderen uit je gezin op dezelfde school?
 • Of vriendjes of vriendinnetjes van de basisschool?

Uiterlijk en omgeving

 • Hoe ziet de school eruit?
 • Zijn de gebouwen goed onderhouden en is het er schoon?
 • Hoe zijn de praktijklokalen uitgerust?
 • Is er een (bewaakte) fietsenstalling?
 • Zijn er sportvelden of een sporthal bij de school?
 • Is er een kantine?

Onderwijs

 • Hoe is het onderwijs georganiseerd? Klassikaal of individueel?
 • Is het voornamelijk praktisch of theoretisch onderwijs?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Wordt er veel met computers gewerkt?
 • Past het soort onderwijs bij je kind?
 • Welke sectoren en leerwegen biedt de school aan?
 • Uit welke profielen kan je kind kiezen?
 • Zijn er ook nog extra vakken naast de verplichte vakken?

Sfeer

 • Hoe is de sfeer?
 • Is het een strenge school of juist niet?
 • Hoe gaat de school om met pesten en spijbelen?
 • Zijn er regels over kleding, mobiele telefoons, kauwgum en roken?

Schooltijden

 • Hoe zijn de schooltijden?
 • Is er toezicht buiten de lesuren?
 • Kan je kind op school huiswerk maken of sporten?

Mensen

 • Wat voor indruk maakten de leerkrachten op je?
 • Zijn ze betrokken, ervaren, deskundig, enthousiast?

Begeleiding

 • Hoe gaat de school om met zwakke en goede leerlingen?
 • Is er extra begeleiding mogelijk?
 • Zijn er studie- of tutorgroepen?
 • Kan je kind bijles krijgen?

Beoordeling

 • Hoe wordt je kind beoordeeld?
 • Hoe vaak krijgt je kind een rapport?
 • Hoe ziet dat rapport eruit?
 • Heeft de school een leerlingvolgsysteem?
 • Kan je kind blijven zitten?
 • Hoe zijn de eindexamenresultaten?
 • Naar wat voor vervolgopleidingen gaan de leerlingen van de school?

Extra activiteiten

 • Organiseert de school extra activiteiten als een musical of een sporttoernooi?
 • Gaan de leerlingen wel eens op excursie of werkweek?
 • Zijn er ook feesten?
 • Is er een leerlingenraad of een schoolkrant?

Ouderbijdrage

Rol van ouders

 • Wordt er een actieve bijdrage van ouders verwacht op school?
 • Is er een ouderraad of een medezeggenschapsraad?

Informatievoorziening

 • Hoe informeert de school ouders over nieuws?
 • Heeft de school een website of een schoolgids?
 • Geeft de school een nieuwsbrief uit?

Prestatie

 • Hoe zijn de prestaties van de school?
 • Hoe wordt de school beoordeeld door de onderwijsinspectie?

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.