Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Maatschappelijke stage

Gaat je kind naar het voortgezet onderwijs? Dan kan hij een maatschappelijke stage doen: vrijwilligerswerk waar de maatschappij iets aan heeft, maar waar hij zelf ook veel van leert.

Wat is een maatschappelijke stage?

Scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen een maatschappelijke stage doen. Deze stage is vrijwilligerswerk: je kind verdient er niks mee. Zo levert hij op deze manier tijdens zijn schooltijd een bijdrage aan de samenleving. Tegelijkertijd kan hij zelf werkervaring opdoen in een organisatie, vereniging of instelling.

Hoe lang duurt een maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage duurt minstens 30 uur. Scholen mogen zelf kiezen hoe lang de maatschappelijke stage duurt: veel scholen hebben een maatschappelijke stage van 60 uur. Je kind mag deze uren verdelen over zijn hele schoolloopbaan.

Maatschappelijke stage niet meer verplicht

Sinds het schooljaar 2014-2015 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht. De school van je kind bepaalt zelf of leerlingen een maatschappelijke stage moeten doen. Staatssecretaris Dekker zei daarover in juli 2014:

‘Het is belangrijk dat scholen meer vrijheid krijgen om hun onderwijsprogramma in te richten. Door de maatschappelijke stage niet langer verplicht te stellen, kunnen scholen zelf kiezen of ze dit blijven aanbieden of niet. Scholen kunnen ervoor kiezen de stage in te zetten als één van de instrumenten waarmee ze invulling geven aan hun wettelijke burgerschapstaak. Scholen kunnen er ook voor kiezen om de vrijgekomen onderwijstijd op een andere manier in te vullen.’

Wat voor soort werk kan je kind doen als maatschappelijke stage?

Tijdens zijn maatschappelijke stage doet je kind onbetaald werk bij een zorginstelling, een vereniging, een non-profitorganisatie of een natuurorganisatie. Je kind kan bijvoorbeeld:

  • meehelpen in een buurthuis, in een verzorgingstehuis of op een zorgboerderij;
  • allochtonen helpen bij hun inburgering;
  • bejaarden helpen bij het boodschappen doen;
  • een actie opzetten om geld in te zamelen voor een goed doel;
  • helpen bij een kerkdienst of viering;
  • een sportactiviteit organiseren;
  • groenafval opruimen in een natuurgebied;
  • een boer helpen met klusjes op de boerderij.

Welk soort werk mag je kind doen als maatschappelijke stage?

Het soort werk dat je kind als maatschappelijke stage doet, is aan wettelijke regels gebonden.

Hoe vindt je kind een maatschappelijke stage?

Je kind mag zelf bedenken wat hij als maatschappelijke stage zou willen doen. Hij kan zijn idee dan aan school voorleggen. Lukt het niet om iets te vinden? Dan kan de school altijd helpen.

Hoeveel mag je kind werken?

De uren die je kind aan zijn maatschappelijke stage besteedt, gelden als werkuren. Hij mag niet meer uren werken dan de wet toestaat voor zijn leeftijd.

Let op: Heeft je kind naast zijn maatschappelijke stage ook een (betaalde) bijbaan? Dan moet je de uren van de stage optellen bij de uren van zijn bijbaan. Het totaal mag niet meer zijn dan de maximale werktijden voor zijn leeftijd.

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

  • Maatschappelijke stage niet langer verplicht (niet meer online)
  • Vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage (niet meer online)

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.