Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Praktijkonderwijs

Is vmbo net iets te hoog gegrepen voor je kind? Dan kan hij waarschijnlijk naar het praktijkonderwijs. Voor het praktijkonderwijs heeft je kind een indicatie nodig.

Wat is het praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling. Je kind krijgt er een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarin staat wat hij gaat doen om zich voor te bereiden op zijn toekomst.

Vier thema’s

‘De toekomst van je kind’ is natuurlijk wat vaag. Maar dit begrip wordt concreet door het te verdelen in vier thema’s:

 • wonen
 • werken
 • vrije tijd
 • burgerschap

Individueel lesprogramma

De lessen in het praktijk onderwijs zijn afgestemd op de individuele leerling. Je kind krijgt dus wel alle vakken die nodig zijn, maar niet volgens een vast programma.

Vakken

Je kind krijgt algemene en beroepsgerichte vakken in het praktijkonderwijs.

Algemene vakken

 • taal
 • rekenen/wiskunde
 • informatiekunde
 • lichamelijke oefening

Beroepsgerichte vakken

De beroepsgerichte vakken zijn specifiek gericht op beroepen die je kind later kan gaan uitoefenen. Je kind kan kiezen uit de richtingen:

 • economie
 • groen
 • techniek
 • zorg en welzijn

Vakken zijn dan bijvoorbeeld:

 • vorkheftruckwerk
 • magazijnbeheer
 • tuinadvies
 • bloemschikken
 • hout- & metaalbewerking
 • schoonmaak

Let op: Niet alle scholen bieden dezelfde beroepsgerichte vakken aan. Vraag dus na bij de school welke vakken je kind kan volgen, voordat je hem inschrijft.

Van stage naar beroep

Weet je kind wat voor beroep hij wil gaan uitoefenen, en heeft hij al wat beroepsgerichte vakken achter de rug? Dan gaat hij ook één of meer stages lopen om het beroep in de praktijk mee te maken. Soms kan je kind vanuit een stageplek meteen een baan krijgen. In ieder geval doet de school er alles aan om een geschikte baan voor je kind te vinden.

Inschrijven met indicatie bij het praktijkonderwijs

Er zijn ongeveer 170 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland, met ruim 27.000 leerlingen. Je kunt je kind alleen inschrijven als je kind een indicatie heeft. Zo’n indicatie vraagt de school voor praktijkonderwijs aan bij een regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (rvc-vo).

Criteria voor een indicatie

De verwijzingscommissie bepaalt of het praktijkonderwijs bij jouw kind past. Om een indicatie te kunnen geven, kijkt de commissie naar de volgende criteria:

 • Hoe is het schooladvies van de basisschool? Adviseren zij praktijkonderwijs?
 • Wat vind jij als ouder? Denk jij dat praktijkonderwijs geschikt is voor jouw kind?
 • Heeft je kind een leerachterstand op minstens 2 van de volgende leergebieden:
  • inzichtelijk rekenen
  • spellen
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen?
 • Heeft je kind een IQ dat ligt tussen 60 en de 75?

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.