Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Studiefinanciering

Volgt je kind een opleiding in het vervolgonderwijs? Dus op mbo, hbo of universiteit? Dan kan hij studiefinanciering aanvragen. Maar als ouder moet je ook meebetalen aan de studie van je kind.

Wat is studiefinanciering?

Als je kind een studie of opleiding aan mbo, hbo of universiteit volgt, dan kan hij daarvoor een maandelijkse bijdrage van overheid krijgen. Daarmee kan je kind de volgende dingen betalen:

 • studiekosten
 • levensonderhoud: eten, kleding en woning (of in ieder geval een deel daarvan)
 • premie van zijn zorgverzekering
 • les- of collegegeld

Hoe kan je kind studiefinanciering aanvragen?

Je kind vraagt studiefinanciering aan op de site van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarvoor heeft hij een DigiD met sms-functie nodig.

Wanneer aanvragen?

Je kind kan alleen maar studiefinancering aanvragen over een periode die nog moet komen. En dus niet achteraf. Laat hem daarom op tijd studiefinanciering aanvragen: drie maanden voordat hij er recht op heeft.

Waaruit bestaat de studiefinanciering?

De studiefinanciering bestaat uit:

 • een studievoorschot (voor mbo: basisbeurs)
 • een OV-studentenkaart (DUO noemt dit ‘studentenreisproduct’)
 • een aanvullende beurs (als je als ouders niet voldoende kunt meebetalen aan de studie van je kind)
 • collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit)

Als ouder betaal je ook voor de studie van je kind

De overheid verwacht van jou als ouder dat jij ook meebetaalt aan de studie van je kind. Daarvoor kijkt de overheid naar jouw inkomen en dat van je partner. Kun je niet genoeg meebetalen? Dan kan je kind een aanvullende beurs aanvragen.

Je kind betaalt zelf ook mee aan zijn studie

Ook je kind wordt geacht mee betalen voor zijn eigen studie. Dat kan hij doen door:

 • naast zijn studie een bijbaantje te nemen.
 • extra geld te lenen van DUO. Die lening moet hij na zijn afstuderen terugbetalen, met rente. Daar mag hij 15 jaar over doen;
 • geld te lenen van DUO om zijn collegegeld te betalen (alleen voor hbo en universiteit). Ook deze lening moet hij met rente terugbetalen na zijn studie.

Verschillen tussen studiefinanciering mbo en hoger onderwijs

Voor de details van het krijgen van studiefinanciering maakt het uit of je kind naar het mbo of het hoger onderwijs (hbo of universiteit) gaat. Die verschillen zitten met name in:

 • de voorwaarden waaraan je kind moet voldoen om studiefinanciering te krijgen;
 • hoeveel studiefinanciering je kind per maand krijgt;
 • of je kind de studiefinanciering moet terugbetalen.

De precieze verschillen lees je in onze artikelen:

Bronnen

Informatie op de site van DUO:

Informatie op de site van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.