Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Word je van kinderen krijgen minder gelukkig?

Kinderen brengen een hoop levensvreugd. Althans, dat is de heersende opvatting. Maar onderzoek wijst uit dat mensen op termijn helemaal niet gelukkiger worden van het krijgen van kinderen. Sterker nog: ouders zijn in de eerste 7 tot 15 jaar van hun ouderschap ongelukkiger dan ze daarvoor waren.

Ouders zijn minder gelukkig

Een onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft aangetoond dat de geboorte van een kind ouders minder gelukkig maakt. Vaders zijn gemiddeld 7,5 jaar ongelukkiger dan voordat ze een kind kregen. Voor moeders is dat nog langer: zij blijven zo’n 15 jaar lang minder gelukkig. Ook een aantal Amerikaanse studies laten dit beeld zien: je geluk als partners gaat eerst flink naar beneden als je kinderen krijgt. Het gaat pas weer omhoog als je eerste kind op zichzelf gaat wonen.

Check: Kinderen krijgen is heus niet één groot tranendal. De eerste twee jaar na de geboorte van hun kind zijn ouders gelukkiger dan daarvoor (pas daarna neemt het geluk af). En over het algemeen zijn mensen met kinderen nog altijd iets gelukkiger dan de gemiddelde bevolking, volgens het Utrechtse onderzoek.

Waarom zijn moeders minder gelukkig?

  • Vrouwen zijn minder gelukkig omdat ze het veel drukker krijgen; ze hebben minder tijd voor zichzelf.
  • Vrouwen die minder gaan werken, worden minder gelukkig. Ze doen vaak inhoudelijk minder interessant werk, hebben een lager inkomen dan voorheen en verdienen minder dan hun partner.
  • Vrouwen die veel uren blijven werken, hebben last van combinatiestress: het combineren van werk en gezin valt hen zwaar. Bovendien hebben ze minder plezier in hun werk.
  • Vrouwen hebben vaak problemen met hun identiteit als moeder: ze hebben het gevoel dat ze niet aan de heersende ‘norm’ voor moederschap voldoen.

Check: Vrouwen die voor de geboorte meer dan fulltime werkten en dat daarna blijven doen, blijven even gelukkig. Zij hebben een hoog inkomen en besteden een groot deel van de zorg uit.

Waarom worden vaders minder gelukkig?

  • Mannen worden ongelukkiger omdat ze na de geboorte van hun kind meer druk voelen om voor een goed gezinsinkomen te zorgen.
  • Vaders zijn minder vrij in het besteden van hun vrije tijd: die is meer verbrokkeld en die brengen ze vaker door met hun gezin. Ook dat zorgt voor een minder groot geluksgevoel.

Maar kinderen maken je toch ook gelukkiger?

Natuurlijk brengen kinderen heel veel geluk in je leven. Ze maken je leven rijker en waardevoller. Vooral op bepaalde momenten kan je geluksgevoel heel groot zijn: bij de geboorte, het eerste lachje, de eerste stapjes, het eerste woordje, de eerste keer dat je kind je iets voorleest bijvoorbeeld. Maar tegenover die hoogtepunten staan ook veel dieptepunten. En die kunnen net zo heftig zijn. Als je voor de zevende keer ’s nachts je bed uit moet terwijl je de volgende dag een belangrijke presentatie hebt. Of als je kind het zoveelste bordje spinazie tegen de muur kwakt.

Gemiddeld geluksgevoel

Als je deze hoogte- en dieptepunten in een grafiek zou zetten, dan zie je dat de schommelingen heel groot zijn. Het gemiddelde van al deze schommelingen is je gemiddelde geluksgevoel. En dat neemt bij de meeste mensen af zodra ze kinderen krijgen. Dat is waar deze onderzoeken over gaan.

Wat kun je doen om je gelukkiger te voelen als ouder?

Op basis van dit onderzoek kun je concluderen dat je gelukkiger wordt als je als ouder de volgende aanbevelingen opvolgt:

Bronnen

  • Work, family, and happiness: Essays on interdependencies within families, life events, and time allocation decisions (2011) is het proefschrift van Babette Pouwels waarop zij in februari 2011 promoveerde aan de Universiteit van Utrecht. Zij baseerde haar onderzoek op gegevens uit het German Socio-Economic Panel (GSOEP), waarbij 1.130 mannen en vrouwen werden gevolgd die tussen 1984 en 2005 hun eerste kind kregen. Ieder jaar gaven zij een cijfer aan hun geluksgevoel.
  • Kind maakt ouders op termijn minder gelukkig. Interview met Babette Pouwels in Trouw (2 februari 2011)
  • Does parenthood make us happy? is een Engelstalig artikel van Elizabeth Mitchell waarin verschillende Amerikaanse onderzoeken aantonen dat mensen minder gelukkig worden als ze kinderen krijgen.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.