Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De geboorteaangifte

Wie mag je kind aangeven bij de gemeente? En wat moet je allemaal meenemen?

Binnen drie werkdagen na de geboorte moet je je kind aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin je bent bevallen.

Wie doet de aangifte?

In principe doet de vader de geboorteaangifte bij de gemeente. Als moeder mag het ook, maar meestal heb je daar zo vlak na de bevalling helemaal geen zin in. Kan de vader, om wat voor reden dan ook, geen aangifte doen? Dan mag iedereen aangifte doen die bij de geboorte aanwezig is geweest.

Is aangifte doen verplicht?

Je bent verplicht om de geboorte van je kind binnen drie werkdagen aan te geven bij de gemeente. Doe je dit te laat, of helemaal niet? Dan krijg je een boete.

Hoe doe je aangifte?

Binnen drie dagen na de geboorte ga je naar de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar je kind geboren is.

Daar geef je aan:

  • de namen van je kind;
  • het geslacht van je kind;
  • de datum, het tijdstip en de plaats van de geboorte;
  • de naam van de verloskundige of arts die bij de geboorte aanwezig was.

Wat moet je meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs van de aangever.
  • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder.
  • Eventueel: jullie trouwboekje. De ambtenaar schrijft jullie kind daarin bij.
  • Eventueel: de akte van erkenning, als jullie niet getrouwd zijn en de vader het kind voor de geboorte heeft erkend.
  • Eventueel: de akte van naamskeuze, als jullie bij de erkenning vastgelegd hebben welke achternaam jullie kind krijgt.

Check: Je hoeft je kind niet mee te nemen naar het gemeentehuis als je aangifte gaat doen.

Wat kost het doen van geboorteaangifte?

Het aangeven van de geboorte van je kind is gratis. Voor de geboorteakte betaal je meestal wel kosten. Die zijn per gemeente verschillend.

Een burgerservicenummer voor je baby

Een paar weken na de aangifte krijg je een brief thuis van de Belastingdienst met het burgerservicenummer (BSN) van je kind. Bewaar deze brief goed. De overheid gebruikt het BSN voor het registreren en terugvinden van persoonsgegevens. Met het BSN wordt je kind ook ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van jullie woongemeente.

Automatisch aangemeld bij belangrijke instanties

De gemeente geeft de gegevens van je baby automatisch door aan twee andere belangrijke instanties:

Aanbevolen websites

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.