Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Welke achternaam krijgt je baby?

Naast de keuze voor de voornaam kun je ook nog nadenken over de achternaam van je kind. Het is namelijk niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger dat een kind de achternaam van zijn vader krijgt. Bovendien speelt een rol of jullie getrouwd zijn of niet.

De achternaam van de vader of die van de moeder

Voor de achternaam van je kind heb je niet zo veel keus als bij een voornaam. In feite kun je kiezen tussen de achternaam van jezelf of die van je partner. Daarbij hangt het ervan af of jullie getrouwd zijn of niet.

Als jullie getrouwd zijn

  • Zijn jullie getrouwd? Dan krijgt je kind automatisch de achternaam van de vader.
  • Willen jullie je kind de achternaam van de moeder geven? Daarvoor moeten jullie samen naar het gemeentehuis. Het is handig om dat al voor de geboorte te doen. Maar het kan ook nog tijdens de geboorteaangifte. Je moet dan wel allebei bij de aangifte aanwezig zijn. Een schriftelijke verklaring wordt niet geaccepteerd!

Als jullie niet getrouwd zijn of geregistreerde partners zijn

  • Zijn jullie niet getrouwd? Of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt jullie kind automatisch de achternaam van de moeder.
  • Je kunt je kind de achternaam van de vader geven in een akte van naamskeuze. Zo’n akte kun je opstellen als je als vader je kind erkent.

Check: Is je kind bij de erkenning 16 of ouder? Dan kiest hij zelf zijn naam.

Tip: Gaan jullie later alsnog trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan mag je de achternaam die je bij de erkenning voor je kind gekozen hebt, veranderen.

Als jullie allebei van hetzelfde geslacht zijn

  • Zijn jullie twee vrouwen en krijgen jullie samen een kind? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de biologische moeder. Wil je je kind de achternaam van de vrouwelijke partner geven? Dan kan dat alleen als zij het kind adopteert of als jullie gezamenlijk gezag hebben.
  • Zijn jullie twee mannen en adopteren jullie samen een kind? Of hebben jullie gezamenlijk gezag? Dan kunnen jullie kiezen tussen jullie achternamen.

Als je een alleenstaande ouder bent

  • Ben je als moeder ongetrouwd en heeft de vader je kind niet erkend? Dan krijgt je kind automatisch jouw achternaam.
  • Ben je alleenstaand ouder omdat je partner overleden is voordat jullie kind een naam kreeg? Dan mag je ook de achternaam van je partner kiezen. Die naam moet je dan wel opgeven bij de geboorteaangifte.

Samenvoegen van achternamen mag niet

In Spanje en Portugal is het gebruikelijk dat een kind zowel de naam van zijn vader als van zijn moeder draagt. Iedereen heeft daar dus een dubbele achternaam. In Nederland mag dat niet: je moet kiezen.

Wanneer leg je de achternaam van je kind vast?

De keuze voor de achternaam van je kind leg je uiterlijk vast bij de geboorteaangifte. Maar het kan ook al voor de geboorte. Als jullie allebei naar het gemeentehuis moeten om de naam vast te leggen, is dat voor de geboorte vaak handiger. Want vlak na de geboorte heb je daar als moeder meestal geen zin in.

Zelfde achternaam voor je volgende kinderen

Hebben jullie de keuze voor de achternaam van je eerste kind gemaakt? Dan ligt deze vast bij de burgerlijke stand. Ook voor jullie volgende kinderen ligt deze naam vast. Je kunt een volgend kind dus geen andere achternaam geven.

Je kind kiest zelf zijn achternaam

In twee gevallen kan je kind zijn eigen achternaam kiezen:

  • Als je kind bij de adoptie, erkenning of gerechtelijke vaststelling van het vaderschap ouder is dan 16 jaar, dan mag hij zelf kiezen of hij de naam van zijn vader of moeder aanneemt.
  • Als je kind 18 jaar oud wordt, heeft hij één keer de mogelijkheid om van achternaam te veranderen. Hij moet dit zelf aanvragen bij het ministerie van Justitie.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.