Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Citotoets

Tot 2014 was de Citotoets de toets die je kind tegen het einde van de basisschool maakte, om zijn kennis na 8 jaar basisschool te meten. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 kunnen scholen kiezen uit meerdere eindtoetsen.

Wat is de Citotoets?

De Citotoets is een eindtoets die tot schooljaar 2013-2014 in gebruik was op een groot deel van de lagere scholen in Nederland. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht. Scholen kunnen daarvoor kiezen uit verschillende goedgekeurde toetsen. De toets die het meeste overeenkomt met de 'oude' Citotoets, is de centrale eindtoets Primair Onderwijs van het College van Toetsen en Examens (ook ontwikkeld door Cito).

De Citotoets is een eindtoets

Aan het einde van de basisschool meet een eindtoets wat je kind allemaal geleerd heeft op school. In de Cito-eindtoets staan vragen over:

  • taal
  • rekenen/wiskunde
  • wereldoriëntatie (hoort niet verplicht bij de Citotoets en is ook niet wettelijk verplicht)

Wanneer krijgen kinderen de Citotoets?

De Cito-eindtoets werd in 2014 nog afgenomen aan het begin van de maand februari. Sinds het schooljaar 2014-2015 wordt de eindtoets basisonderwijs afgenomen in de tweede helft van april.

Twee versies van de Citotoets

De Cito-eindtoets is er in twee versies: de Eindtoets B (Basis) en de Eindtoets N (Niveau). Deze twee toetsen bestaan uit dezelfde taken, in dezelfde volgorde, met hetzelfde aantal opgaven. Alleen de inhoud van de opgaven is verschillend. De opgaven in de Eindtoets Niveau zijn gemiddeld iets eenvoudiger dan de opgaven in de Eindtoets Basis.

Waarom twee versies van de Cito-eindtoets?

Het is voor je kind prettig om een toets te maken die past bij zijn of haar niveau: een toets die niet veel te moeilijk of juist veel te makkelijk is. Bij een te makkelijke toets kan je kind nonchalant worden en daardoor slordigheidsfouten maken. Een te moeilijke toets is slecht voor de motivatie en het zelfvertrouwen van je kind. Voor ongeveer 25 procent van alle kinderen in groep 8 is de 'gewone' Eindtoets Basis te moeilijk. Die krijgen dus voor de Eindtoets Niveau.

De NIO

Er zijn ook alternatieven voor de Citotoets. De bekendste daarvan is de NIO-toets. In tegenstelling tot de Cito-eindtoets is de NIO een intelligentietest. Die meet dus waar je kind toe in staat is. De uitslag van de NIO kan worden gebruikt als ondersteuning voor het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, maar niet als vervanging voor de eindtoets.

Aanbevolen websites

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.