Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Onderdelen van de eindtoets basisonderwijs

Waaruit bestaat de eindtoets basisonderwijs, die je kind maakt aan het einde van groep 8? Welke onderdelen zijn verplicht, en welke niet?

De eindtoets in groep 8

Aan het eind van de laatste groep van het basisonderwijs maakt je kind een eindtoets. Met deze toets wordt bekeken op welk niveau je kind kan lezen, schrijven en rekenen. De school van je kind kan kiezen uit een aantal toetsen die goedgekeurd zijn door het ministerie van Onderwijs. Elke toets heeft een aantal verplichte onderdelen. Soms zijn er ook nog andere onderdelen.

Verplichte onderdelen: Taal en Rekenen

De eindtoets bestaat uit twee verplichte onderdelen: Taal en Rekenen.

Onderdeel Taal

Het onderdeel taal beslaat de volgende onderwerpen:

 • lezen: kan je kind een tekst lezen en begrijpen?
 • woordenschat: weet je kind wat bepaalde woorden betekenen?
 • schrijven: kan je kind schrijffouten in een verhaaltje ontdekken en verbeteren?
 • taalverzorging: kan je kind een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven?

Onderdeel Rekenen

In het onderdeel Rekenen komen de volgende aspecten aan bod:

 • getallen: 12+15, 3 x 7 enzovoort
 • verhoudingen: kan je kind overweg met breuken?
 • meten en meetkunde: vragen over oppervlakte
 • verbanden: hoe gaat je kind om met tabellen en grafieken?

Overige onderdelen

Naast de verplichte onderdelen, die elk kind dus maakt, zijn er ook nog facultatieve (niet-verplichte) onderdelen in de eindtoets. Zo heeft de centrale eindtoets van het CvTE bijvoorbeeld het onderdeel Wereldoriëntatie. Eindtoets ROUTE 8 heeft als onderdeel Functioneren.

Onderdeel Wereldoriëntatie

In het onderdeel Wereldoriëntatie van de centrale eindtoets van het CvTE zitten vragen over:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuur en techniek

Onderdeel Functioneren

De eindtoets ROUTE 8 heeft een onderdeel Functioneren. Dit onderdeel vraagt je kind om zichzelf (aan de hand van een aantal stellingen) te beoordelen op het gebied van:

 • werkhouding: leervermogen, prestatiegerichtheid, concentratievermogen, oriëntatievermogen
 • zelfconcept: openhartigheid, sociabiliteit, eigenwaarde, stabiliteit

De eindtoets en het schooladvies

Het resultaat van de eindtoets weegt minder zwaar dan het advies van de school over welk type voortgezet onderwijs het meest geschikt is voor jouw kind.

Bronnen

 • Voorlichting van de Rijksoverheid

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.