Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Scheiden als je kinderen hebt

Scheiden is niet leuk. Er gaat veel spanning en onzekerheid aan vooraf. En als je kinderen hebt, is het extra moeilijk. Maak in ieder geval goede afspraken over jullie kinderen.

Ouderlijk gezag blijft bestaan

Als jullie uit elkaar gaan, dan blijft het ouderlijk gezag van jullie allebei bestaan. Dat betekent dat jullie allebei verantwoordelijk blijven voor de verzorging en opvoeding van je kind, ook al zijn jullie niet meer bij elkaar. Dat heet ‘gelijkwaardig ouderschap’.

Gelijkwaardig ouderschap

Gelijkwaardig ouderschap betekent echter niet dat jullie de dagelijkse opvoedings- en verzorgingstaken gelijk moeten verdelen. Daarover kunnen jullie afspraken maken.

Wat is het beste voor je kind?

De gevolgen van een scheiding zijn voor je kind bijna altijd negatief. Hoe oud je kind ook is. Oudere kinderen begrijpen vaak meer van de situatie en kunnen daardoor eerder depressief worden. Jongere kinderen krijgen vaak minder binding met de ouder waar ze niet bij wonen. Dus het beste is om helemaal niet uit elkaar te gaan.

Maak geen ruzie waar je kinderen bij zijn

Hebben jullie vaak ruzie of hoogoplopende conflicten? Dan is de kans groot dat je kind daar iets van meekrijgt. Kinderen hebben het meeste last van heftige, langdurige en regelmatige ruzies. Lukt het jullie niet om die te beperken of te overwinnen? Dan is het waarschijnlijk beter voor je kind dat jullie uit elkaar gaan.

Check: Als het lukt om jullie conflicten binnen de perken te houden, dan zijn de negatieve effecten van een scheiding voor je kind minder groot.

Roep professionele hulp in

Het is vaak geen overbodige luxe om wat ondersteuning te krijgen in een scheidingsproces. Bij professionele hulp kun je bijvoorbeeld denken aan:

Speciale programma’s voor kinderen

Er zijn een aantal begeleidingsprogramma’s die speciaal bedoeld zijn voor gezinnen met kinderen. Met zo’n programma probeer je de negatieve gevolgen van een scheiding voor je kind zo veel mogelijk te beperken. Een paar voorbeelden:

  • KIES: voor het Kind biedt cursussen, praatgroepen en omgangsbegeleiding voor ouders en kinderen van 4 tot 16 jaar. KIES is op gezet door twee professionals in jeugdwerk, onderwijs en opvoedingsondersteuning.
  • JES: Jij en scheiding is een cursus voor ouders en kinderen van 8 tot 13 jaar. Dit programma is ontwikkeld door een orthopedagoog en een scheidingsbemiddelaar.
  • De kinderen scheiden mee geeft workshops voor ouders en kinderen tussen 6 en 17 jaar. Dit is een initiatief van het Nederlands Mediation Instituut.

Maak goede afspraken over je kind

Om problemen in de toekomst te voorkomen, is het goed om afspraken over de zorg en opvoeding van je kinderen vast te leggen. Dat doe je in een ouderschapsplan. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht voor alle ouders die gezamenlijk ouderlijk gezag hebben en uit elkaar gaan. Het maakt dus niet uit of je getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap hebt.

Als jullie er niet uitkomen

Komen jullie er zelf niet uit, ook niet met hulp van een mediator of bemiddelaar? Dan kun je jullie meningsverschil voorleggen aan een rechter. Die neemt binnen 6 weken een beslissing.

Hoe gaat het verder?

Hoe jullie leven er na de scheiding uitziet, bepalen jullie zelf. Vaak maken gescheiden ouders gebruik van een zorg- of omgangsregeling of co-ouderschap. En soms ga je kinderalimentatie betalen of ontvangen.

Aanbevolen websites

Informatie van de Rijksoverheid:

Bronnen

  • Uit elkaar. Hoe doen we dat met de kinderen? (Ed Spruijt) is een hoofdstuk uit de Opvoedingscanon van René Diekstra en Malou van Hintum (red.) Uitgeverij Bert Bakker, 2010.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.