Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Formele band met je kind bij verschillende samenlevingsvormen

Er bestaan tegenwoordig zo veel verschillende samenlevingsvormen, dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je als biologische vader ook officiële en juridische vader bent van je kind. Welke invloed heeft jullie samenlevingsvorm op de formele band met je kind?

De formele band met je kind

Toen trouwen nog de enig mogelijke samenlevingsvorm was, was met een huwelijk meteen alles geregeld: de familierechtelijke betrekkingen en het ouderlijk gezag. Maar tegenwoordig hoef je niet meer te trouwen. Dat heeft gevolgen voor de officiële band met je kind.

Als moeder heb je altijd alle rechten en plichten

Als biologische moeder heb je altijd meteen een formele relatie met je kind. Het staat namelijk onomstotelijk vast dat jij de moeder bent: je kind is uit jou geboren. Jij bent en blijft dus altijd de moeder van het kind, met alle plichten en rechten die daarbij horen. Maar als biologische vader heb je verder geen enkele status.

Welke formele relaties zijn er?

Vanuit juridisch perspectief kun je een op twee manieren een formele band hebben met je kind: een familierechtelijke relatie en een gezagsrelatie.

Familierechtelijke betrekking

Als officiële ouder heb je een ‘familierechtelijke betrekking’ met je kind. In de praktijk betekent dat het volgende:

Ouderlijk gezag

In de wet staat ouderlijk gezag omschreven als: ‘de plicht en het recht van de ouder om zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden’. Onder verzorging en opvoeding verstaat de wet:

Welke formele band heb je bij welke samenlevingsvorm?

Algemeen geldt: zijn jullie niet getrouwd? Dan heb je als vader geen formele band, totdat je je kind erkend hebt. Soms moet je nog apart ouderlijk gezag aanvragen.

Als je getrouwd bent

  • Bij de geboorte van jullie kind krijgen jullie allebei de familierechtelijke band met, én het ouderlijk gezag over jullie kind. (Zelfs als de vader niet de biologische vader is.)

Als je een geregistreerd partnerschap hebt

  • Bij een geregistreerd partnerschap krijgt alleen de moeder automatisch een familierechtelijke band met, én het ouderlijk gezag over jullie kind.
  • Als partner kun je alleen een familierechtelijke band met je kind krijgen als je het kind erkent of adopteert. Je bent dan volgens de wet de vader van het kind.
  • Als je jullie kind erkent, dan hebben jullie daarna automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Je hoeft dat dan niet meer apart aan te vragen.

Als je een samenlevingscontract hebt of samenwoont zonder contract

Bij partners van hetzelfde geslacht

Heb je een relatie met iemand van het zelfde geslacht? Dan ligt het net even iets anders. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan voor twee mannen om een kind te erkennen. Sinds 1 april 2014 kan een vrouw wel het kind van haar vrouwelijke partner erkennen.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt

  • Is één van jullie de officiële vader van het kind? Dan kan je partner het kind adopteren. Of jullie kunnen gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen. Je partner kan het kind niet erkennen. Want dat heeft de officiële vader al gedaan.
  • Is één van jullie de biologische moeder van het kind? Dan kan je partner het kind erkennen, maar het hoeft niet als de vader onbekend is. Als het kind niet is erkend door een man, dan hebben jullie samen het ouderlijk gezag. Lees hier alle details van formeel lesbisch ouderschap.

Als je een samenlevingscontract hebt of samenwoont zonder contract

  • Is één van jullie de officiële vader van het kind? Dan kan je partner het kind adopteren. Of jullie kunnen gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen. Je partner kan het kind niet erkennen. Want dat heeft de officiële vader al gedaan.
  • Is één van jullie de biologische moeder van het kind? Dan moeten jullie eerst trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, voordat de partner het kind kunt erkennen of ouderlijk gezag kunt aanvragen.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.