Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Een zorgregeling of een omgangsregeling

Zijn jullie uit elkaar en woont je kind bij jou? Dan heeft je kind een zorgregeling of omgangsregeling met je ex-partner. Wat is het verschil daartussen? En hoe ziet zo’n regeling eruit?

Wel of geen ouderlijk gezag na de scheiding

Hadden jullie voor de scheiding gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan hebben jullie dat na de scheiding nog steeds. Alleen uitzonderlijke gevallen kan de rechter besluiten om een ouder het ouderlijk gezag te ontzeggen.

Ouderlijk gezag ontzeggen

Een rechter zal een ouder alleen het ouderlijk gezag ontzeggen als ‘er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren dreigt te raken tussen ouders en er geen zicht is op een verbetering in de situatie’. In dat geval krijgt één ouder het ouderlijk gezag.

Geen ouderlijk gezag, wel andere rechten en plichten

Als je geen ouderlijk gezag meer hebt, dan ben je niet meer verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van je kind. Maar je hebt wel nog steeds:

 • een onderhoudsplicht voor je kind totdat hij 21 jaar wordt;
 • het recht op en de plicht om met je kind om te gaan;
 • recht op informatie en consultatie (overleg) over je kind.

Wel ouderlijk gezag: een zorgregeling

Woont je kind bij jou, en heeft je ex-partner nog steeds ouderlijk gezag? Dan zijn jullie samen verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kind. Jullie spreken dan een zorgverdeling of zorgregeling met elkaar af. Daarin staat hoe jullie de zorg- en opvoedtaken verdelen. Vrijwel altijd maakt zo’n zorgregeling onderdeel uit van het verplichte ouderschapsplan.

Geen ouderlijk gezag: een omgangsregeling

Woont je kind bij jou, en heeft je ex-partner geen ouderlijk gezag meer? Dan is hij niet meer verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kind. Hij heeft wel het recht om met jullie kind om te gaan (‘omgang’) en om op de hoogte gehouden te worden van belangrijke informatie over jullie kind (‘informatie’) . Bovendien moet je met je ex-partner overleggen over belangrijke beslissingen over jullie kind (‘consultatie’). Daar maken jullie samen afspraken over. Die afspraken leggen jullie vast in een omgangsregeling en een informatie- en consultatieregeling.

Wat staat er in een omgangsregeling?

In een omgangsregeling staat onder meer:

 • hoe vaak je ex-partner jullie kind mag zien;
 • hoe lang ze elkaar zien;
 • waar ze elkaar zien;
 • hoe de overdracht van de ene naar de andere ouder verloopt.

Wat staat er in een informatie- en consultatieregeling?

In een informatieregeling staat onder meer:

 • welke informatie je ex-partner krijgt;
 • hoe vaak hij informatie krijgt;
 • hoe hij die informatie krijgt;
 • over wat voor beslissingen jullie samen moeten overleggen;
 • hoe dat overleg gebeurt.

Als het niet lukt om afspraken te maken

Lukt het niet om samen afspraken te maken over omgang en informatie? Dan kun je (alleen of samen) aan de rechter vragen om een omgangsregeling en een informatieregeling vast te stellen. De rechter bepaalt dan wat er in de regelingen komt te staan. Jullie moeten je allebei aan die regelingen houden.

Check: Je kind kan ook zelf naar de rechter gaan. Hij kan een brief schrijven of bellen. Hij kan bijvoorbeeld aan de rechter vragen om het gezag aan te passen, of om een omgangsregeling vast te stellen.

Aanbevolen websites

Informatie van de Rijksoverheid:

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

 • Heb ik het recht op informatie als niet-verzorgende ouder over mijn kind na de scheiding? (juli 2010)

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.