Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Ouderschapsplan

In een ouderschapsplan leg je afspraken vast over je (minderjarige) kinderen als je gaat scheiden. Een ouderschapsplan is verplicht als je uit elkaar gaat. Wat voor afspraken zet je in een ouderschapsplan?

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is verplicht voor ouders die gezamenlijk ouderlijk gezag hebben en uit elkaar gaan. Er staan afspraken in over hoe jullie de zorg en opvoeding van jullie kinderen vorm gaan geven na de scheiding.

Een ouderschapsplan is verplicht

Een ouderschapsplan is verplicht voor alle ouders die gezamenlijk ouderlijk gezag hebben en uit elkaar gaan. Het maakt dus niet uit of je getrouwd bent, samenwoont of een geregistreerd partnerschap hebt. Het verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap moet een ouderschapsplan bevatten.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan zet je afspraken over:

  • de manier waarop jullie de zorg en opvoeding voor je kind verdelen. Je legt dus vast waar je kind woont, hoeveel tijd hij met iedere ouder doorbrengt en wie welke taken op zich neemt;
  • de manier waarop jullie elkaar op de hoogte houden en raadplegen over belangrijke onderwerpen die met je kind te maken hebben;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (of kinderalimentatie);
  • de manier waarop de ene ouder de band van je kind met de andere ouder bevordert;
  • de manier waarop je kind contact houdt met opa’s en oma’s en andere familieleden van beide kanten.

Bovendien moet er in het verzoek tot echtscheiding staan:

  • waar jullie het over eens zijn, waarover jullie het niet eens zijn en waarom dat zo is;
  • hoe je je kind betrokken hebt bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Maatwerk

Een ouderschapsplan is maatwerk. Probeer dus zo uitgebreid mogelijk alles op te schrijven. Misschien lijkt het overbodig om gedetailleerde afspraken over alledaagse dingen in het plan op te nemen. Maar het kan veel ellende voorkomen. Vage of ontbrekende afspraken leiden alleen maar tot misverstanden en conflicten.

Tip: Lukt het jullie niet om het eens te worden over de afspraken? Dan kun je de hulp inroepen van een mediator of scheidingsbemiddelaar.

Check: Is het ouderschapsplan klaar? Dan zetten jullie allebei je handtekening eronder. Daarmee beloof je dat je je aan de afspraken houdt die in het plan staan.

Betrek je kind bij het plan

Je bent verplicht om je kind bij het opstellen van een ouderschapsplan te betrekken. Vaak kan je kind, hoe jong hij ook is, goed aangeven wat hij belangrijk vindt. Leg hem duidelijk uit dat jullie serieus naar zijn mening luisteren, maar dat jullie als ouders uiteindelijk beslissen. Voorkom dat je kind tussen jullie moet kiezen.

Het ouderschapsplan als groeimodel

Beschouw het ouderschapsplan als ‘groeimodel’. Als je kinderen een paar jaar ouder zijn, dan zijn er misschien weer andere afspraken nodig. Je kunt het plan altijd weer aanpassen aan de veranderde situatie.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.