Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kinderalimentatie

Als ouders zijn jullie verantwoordelijk voor de verzorging, de opvoeding en het financiële onderhoud van jullie kinderen. Als jullie uit elkaar gaan, blijft die verplichting bestaan. Daarom moeten jullie na een scheiding goede afspraken maken over de financiële verzorging van jullie kinderen. Vaak betaalt de ene ouder kinderalimentatie aan de andere.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat je als ouder aan je ex-partner betaalt om bij te dragen in de kosten voor de verzorging en opvoeding van jullie kind. Afspraken over de verdeling van de kosten en de betaling van kinderalimentatie staan in het ouderschapsplan.

Wanneer betaal je kinderalimentatie?

Meestal betaal je kinderalimentatie als jullie kind na de scheiding hoofdzakelijk bij je ex-partner woont. Die doet dan namelijk de meeste uitgaven voor jullie kind. Met kinderalimentatie draag je financieel bij aan deze kosten.

Kinderalimentatie niet bij co-ouderschap

Bij co-ouderschap is kinderalimentatie meestal niet de handigste vorm om de geldzaken te verdelen. Als co-ouders maken jullie samen afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Die afspraken komen terecht in de co-ouderschapsakte of het echtscheidsingsconvenant.

Hoe hoog is kinderalimentatie?

Jullie kunnen samen afspreken hoe jullie de kosten verdelen en hoe hoog de alimentatie wordt. Een rechter beoordeelt deze afspraken en stelt ze eventueel bij. Lukt het jullie niet om afspraken te maken? Dan stelt de rechter de hoogte van het bedrag vast.

Tremanormen

Bij de beslissing over de hoogte van de kinderalimentatie gaat de rechter uit van de zogenaamde Tremanormen. Deze normen hebben rechters onderling vastgesteld. Ze staan in het rapport Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. In deze normen wordt rekening gehouden met:

 • jullie inkomens;
 • de leeftijd van je kind of kinderen;
 • de draagkracht van degene die de alimentatie betaalt (hoeveel kan je ex-partner missen?);
 • de behoefte van degene die de alimentatie ontvangt (hoeveel heb je nodig).

Bovendien wordt het alimentatiebedrag ieder jaar aangepast aan de inflatie (geïndexeerd).

Per maand of per kwartaal betalen

Je betaalt de alimentatie per maand of per kwartaal. Daar maken jullie zelf afspraken over.

Hoe lang betaal je kinderalimentatie?

Je betaalt kinderalimentatie totdat je kind 21 jaar oud is. Gaat je kind werken? Of krijgt hij studiefinanciering? Dan kan het bedrag van kinderalimentatie misschien lager worden.

 • Als je kind jonger dan 18 is, dan bespreek je die verlaging met je ex-partner.
 • Is je kind 18 of ouder? Dan bespreek je de verlaging met je kind.
 • Worden jullie het niet eens? Dan kan de rechter een beslissing nemen.

Kinderalimentatie en ouderlijk gezag

Heb je geen ouderlijk gezag (meer)? Dan heb je nog steeds een onderhoudsplicht. Je bent dus verplicht om kinderalimentatie te betalen. Meestal duurt die plicht net zo lang als jullie gezamenlijk gezag vóór de scheiding duurde.

Kinderalimentatie en vakantie

Betaal je alimentatie voor je kind en logeert het kind tijdens een vakantie bij jou? Dan loopt de alimentatie gewoon door. Want veel kosten voor je kind lopen tijdens de vakantie ook door. Dit is anders als:

 • je hierover andere afspraken hebt gemaakt met je ex-partner;
 • de rechter hier iets anders over heeft besloten.

Wat kun je doen als je ex-partner niet betaalt?

Als je ex-partner de afgesproken kinderalimentatie niet betaalt, dan kun je het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Zij:

 • innen de alimentatie bij je ex-partner;
 • keren de alimentatie daarna aan jou uit;
 • kunnen maatregelen nemen als je ex-partner niet aan hen betaalt.

Aanbevolen websites

Bronnen

 • Kinderalimentatie is informatie op de website van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.