Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Heb je je kind officieel erkend? Dan heb je nog geen ouderlijk gezag. Dat moet je regelen met een aanvraag bij de rechtbank. Hoe vraag je gezamenlijk ouderlijk gezag aan?

Waarom gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen?

Als je trouwt, hebben jij en je partner automatisch samen het ouderlijk gezag over jullie kind. Maar als jullie niet getrouwd zijn, drechan heeft alleen de biologische moeder ouderlijk gezag. Wil je als vader (of als duomoeder) het recht (en de plicht) hebben om voor je kind te zorgen, dan moet je dat formeel regelen. Dat is een papieren formaliteit.

Als je geen ouderlijk gezag hebt

Heb je als partner geen ouderlijk gevrazag? Dan kan het gebeuren dat je je kind niet meer mag zien als jij en je partner onverhoopt uit elkaar gaan. Je hebt dan geen enkel recht om je kind op te voeden. De erkenning van je kind is daarvoor dus niet voldoende.

Wanneer vraag je gezamenlijk ouderlijk gezag aan?

Je kunt gezamenlijk ouderlijk gezag pas aanvragen nadat je kind is geboren. Voor het doen van de aanvraag heb je namelijk de geboorteakte van je kind nodig.

Hoe vraag je gezamenlijk ouderlijk gezag aan?

Gezamenlijk ouderlijk gezag vraag je schriftelijk aan bij de rechtbank. Dat doe je met een formulier Verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige. Dit formulier geven sommige gemeenten al mee als je je kind erkent.

Wat moet je doen?

  • Je vult het formulier in.
  • Jullie zetten er allebei je handtekening onder.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier stuur je met een aantal bijlagen naar de rechtbank in jouw regio.

Tip: Woon je dicht bij de rechtbank? Dan kun je het formulier met de bijlagen ook afgeven bij de informatiebalie van de rechtbank.

Bijlagen meesturen

Met het formulier stuur je de volgende bijlagen mee:

  • een origineel afschrift van de geboorteakte van jullie kind (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan 3 maanden)
  • de akte van erkenning
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van beide ouders
  • een origineel uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) van de woongemeente (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan 3 maanden), met vermelding van de burgerlijke staat, ook van beide ouders

Naar welke rechtbank moet je het formulier sturen?

In Nederland bestaan 18 rechtbanken die ieder hun eigen werkgebied (arrondissement) hebben. De geboorteplaats van je kind bepaalt naar welke rechtbank je je aanvraag moet sturen. In dit overzicht van de rechtbanken in Nederland zie je in welk arrondissement de geboorteplaats van je kind valt.

Wanneer is het ouderlijk gezag geregeld?

Een aantal weken nadat je het formulier hebt opgestuurd, krijgen jij en je partner allebei een brief. Daarin staat dat er een aantekening is gemaakt in het gezagsregister over jullie gezamenlijk ouderlijk gezag. Daarmee is het geregeld.

Bronnen

  • Aanvragen gezamenlijk ouderlijk gezag is informatie van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.