Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren

Als je kind 18 wordt en naar de middelbare school gaat, dan kan hij een tegemoetkoming krijgen van de overheid. Aan welke voorwaarden moet je kind dan voldoen?

Wat is de tegemoetkoming scholieren?

Op het moment dat je kind 18 wordt, krijg jij geen kinderbijslag meer. Volgt je kind een opleiding in het voortgezet onderwijs (vo) of in het volwassenenonderwijs (vavo) ? Dan komt je kind in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten van de overheid. Dat heet ook wel de ‘Tegemoetkoming scholieren’. De tegemoetkoming is een gift. Je kind hoeft het geld dus niet terug te betalen.

Wanneer kan je kind de tegemoetkoming scholieren krijgen?

Je kind kan de tegemoetkoming krijgen als hij:

 • tussen de 18 en 30 jaar oud is;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bovendien moet hij een voltijdsopleiding volgen in het:

 • voortgezet onderwijs (dus vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs, mavo, havo of vwo);
 • voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo: een- en tweejarige mavo, havo en vwo);
 • voortgezet speciaal onderwijs.

Waaruit bestaat de tegemoetkoming scholieren?

De tegemoetkoming scholieren bestaat uit twee delen:

 1. een basistoelage
 2. een aanvullende toelage

Hoogte van de basistoelage

Hoe hoog de basistoelage is, hangt af van de woonsituatie van je kind. Woont je kind op zichzelf? Dan is de toelage € 262,58 per maand. Woont je kind bij (een van) jullie? Dan is de basistoelage € 112,62 (2016).

Hoogte van de aanvullende toelage

De aanvullende toelage bestaat uit:

 1. een tegemoetkoming in de schoolkosten
 2. een tegemoetkoming in het lesgeld (alleen voor vavo)

De aanvullende toelage krijgt je kind alleen als hij ook een basistoelage krijgt. De hoogte van de aanvullende toelage hangt af van:

 • hoeveel je als ouders verdient. Hoe meer jullie verdienen, hoe minder je kind krijgt. Dat kan bij een hoog inkomen betekenen dat je kind helemaal geen aanvullende toelage krijgt;
 • het aantal kinderen waar je als ouder voor zorgt;
 • het soort onderwijs dat je kind volgt.

Bovendien kan je kind alleen een tegemoetkoming in het lesgeld krijgen als je kind daadwerkelijk les- of cursusgeld betaalt voor zijn opleiding.

Zelf de tegemoetkoming scholieren berekenen

Je kunt zelf de hoogte van de tegemoetkoming scholieren berekenen met de rekenhulp op de site van DUO.

Hoe vraagt je kind de tegemoetkoming scholieren aan?

Drie maanden voor zijn 18e verjaardag kan je kind de tegemoetkoming aanvragen op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Check:  De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van het kwartaal na de 18e verjaardag van je kind. Hij ontvangt de tegemoetkoming aan het einde van de maand op zijn bankrekening.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.