Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Gastouderopvang

Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele opvang bij een gastouder thuis. Je kind wordt onderdeel van het gastoudergezin.

Wat is gastouderopvang?

Bij gastouderopvreang gaat je kind ndaar het huis van een gastouder. Daar draait hij mee in het gewone huiselijke gezinsleven van het gastgezin.

Hoeveel kinderen zitten er bij een gastouder?

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Daarbij tellen de eigen kinderen van het gastgezin (als ze jonger zijn dan 10 jaar) ook mee. Voor jongere kinderen gelden strengere regels:

 • maximaal 5 kinderen van 4 jaar of jonger
 • maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar, waarvan maximaal 2 van 0 jaar.

Mag een gastouder ook bij mij thuis komen oppassen?

Een gastouder mag maar op één locatie kinderen opvangen. Komt de gastouder bij jou thuis? Dan mag zij of hij niet meer op een andere plek als gastouder oppassen. De meeste gastouders zullen er dus voor kiezen om in hun eigen huis opvang te bieden.

Altijd via een gastouderbureau

Alle gastouders in Nederland moeten aangesloten zijn bij een gastouderbureau. Het gastouderbureau houdt de deskundigheid van de gastouders in de gaten. De betaling van gastouderopvang verloopt ook altijd via het gastouderbureau. Bovendien moeten alle gastouders en gastouderbureaus geregistreerd zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Kwaliteitseisen gastouderopvang

Gastouderopvang moet voldoen aan de basiseisen voor kinderopvang. Daarnaast gelden er aparte regels voor gastouderopvang. Zowel de gastouder als het gastouderbureau moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen. En ook de opvanglocatie wordt aan een inspectie onderworpen.

De gastouder heeft een diploma nodig

De gastouder moet aantoonbaar geschikt zijn om kinderen op te vangen. Zij of hij kan dit aantonen met één van de volgende diploma’s:

 • een mbo-diploma op niveau 2 (Helpende zorg, welzijn, breed of sociaal agogisch werk)
 • een diploma op mbo- of hbo-niveau dat geldt voor pedagogisch medewerkers in een kindercentrum (uitgezonderd brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster)
 • een ervaringscertificaat: een certificaat van goed gastouderschap

Check: In de wet staan alle diploma’s die iemand kwalificeren voor het gastouderschap.

De gastouder moet ook een EHBO-certificaat hebben

Naast een professionele kwalificatie moet een gastouder ook weten wat hij of zij moet doen bij een ongeluk(je). Daarom heeft een gastouder ook één van de volgende gecertificeerde certificaten nodig:

De opvanglocatie wordt gecontroleerd door de GGD

De plek waar je kind wordt opgevangen moet:

 • altijd rookvrij zijn;
 • genoeg binnenspeelruimte hebben;
 • genoeg buitenspeelruimte hebben;
 • afgestemd zijn op het aantal kinderen en de leeftijden van die kinderen;
 • een (aparte) slaapruimte hebben die afgestemd is op het aantal en de leeftijd van de kinderen.

De GGD controleert of het huis van de gastouder aan deze eisen voldoet.

Aanbevolen websites

Informatie van de rijksoverheid:

Bronnen

 • Website Implementatie wetswijziging Kinderopvang 2010 (geraadpleegd in mei 2010, niet meer online).

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.