Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Vuistregels voor borstvoeding van de WHO en UNICEF

Steeds meer kraamzorginstellingen en ziekenhuizen werken volgens de tien vuistregels van WHO en UNICEF voor borstvoeding. Wat houden die regels in? En hoe vind je een gecertificeerde instelling?

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF stimuleren borstvoeding over de hele wereld. De rol van zorgverleners daarbij vinden ze erg belangrijk. Daarom hebben ze een certificaat ontwikkeld waarmee ziekenhuizen, kraamzorginstellingen en verloskundigenpraktijken kunnen laten zien dat ze op de juiste manier met borstvoeding omgaan.

Gecertificeerde zorginstellingen

Om dit certificaat te krijgen, moet een zorginstelling laten zien dat zij werken volgens de ‘tien vuistregels voor het welslagen van borstvoeding’. Lig je in een ziekenhuis dat de aanduiding ‘Baby Friendly Hospital’ voert? Of heeft jouw kraamzorgorganisatie het certificaat ‘Zorg voor Borstvoeding’? Dan weet je dat het met het borstvoedingsbeleid wel goed zit.

Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen er zorg voor te dragen:

  • dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers;
  • dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid;
  • dat alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
  • dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind worden geholpen met borstvoeding geven;
  • dat aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden;
  • dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;
  • dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven;
  • dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
  • dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen wordt gegeven;
  • dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties.

Certificering in Nederland

De certificering werd verzorgd door de Stichting Baby Friendly Nederland. Deze is echter in 2019 failliet verklaard. De Borstvoedingsraad ziet toe op het onderbrengen van de 10 vuistregels of de certificering bij een andere organisatie.

Als jouw zorginstelling geen certificaat heeft

Heeft jouw kraamzorgorganisatie geen certificaat? Of is jouw ziekenhuis geen ‘Baby Friendly Hospital’? Dan kunnen ze nog steeds een goed borstvoedingsbeleid hebben. Aan een certificaat gaat een beoordelingstraject vooraf, en er zijn kosten aan verbonden. Niet alle instellingen hebben daar de tijd of het geld voor. En zonder certificaat kan een organisatie zich natuurlijk ook houden aan de tien vuistregels.

Tip: Wil je weten wat het borstvoedingsbeleid is van jouw kraamzorgorganisatie of het ziekenhuis waar je gaat bevallen? Vraag er dan naar. Ze zullen je er vast graag iets over vertellen.

Aanbevolen websites

https://www.babyfriendlynederland.nl/

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.