Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Onderhoudsplicht

Je bent wettelijk verplicht om voor het levensonderhoud van je kind te zorgen. Dat heet de onderhoudsplicht. Die plicht geldt in ieder geval totdat je kind 21 jaar oud is, maar soms ook nog daarna.

Zorgen voor het levensonderhoud van je kind

Als je een kind krijgt, heb je de wettelijke plicht om je kind te onderhouden totdat hij 21 wordt. Met ‘onderhouden’ wordt bedoeld: je moet ervoor zorgen dat je kind eten, kleding, onderdak en scholing krijgt.

Totdat je kind 18 is

Zolang je kind minderjarig is, ben jij volledig verantwoordelijk voor de verzorging en het onderhoud van je kind. Je kind kan dit namelijk niet voor zichzelf doen.

Als je kind 18 wordt

Zodra je kind 18 jaar oud wordt, is hij ‘jongmeerderjarig’ en dus voor de wet volwassen. Maar de onderhoudsplicht geldt totdat hij 21 jaar oud is. Dit heet ook wel de ‘voortgezette onderhoudsplicht’. Dat betekent dat je met name financieel verantwoordelijk bent voor het levensonderhoud en de studie van je kind. Jij geeft je kind dus geld, zodat hij voor zijn eigen basisonderhoud kan zorgen.

Check: Vanaf zijn 18e is je kind zelf verantwoordelijk voor het kopen van dure dingen of het lenen van geldbedragen. Maakt je kind schulden? Dan ben je daar niet verantwoordelijk voor. Dit valt dus niet onder de onderhoudsplicht.

Als je kind 21 wordt

Op het moment dat je kind 21 wordt, heb je als ouder nog steeds een onderhoudsplicht voor je kind. Maar die geldt alleen als je kind dat nodig heeft. Kan hij voor zichzelf zorgen? Dan hoef jij het niet meer te doen.

Kinderalimentatie bij scheiding

Als je gescheiden bent, betaalt één van de partners vaak kinderalimentatie. Dat is een manier om aan de onderhoudsplicht te voldoen als je als ouders uit elkaar bent gegaan. Daarom betaal je kinderalimentatie totdat je kind 21 is.

Check: Dit artikel gaat over de onderhoudsplicht tegenover je kind. Maar tegenover je echtgenoot of geregistreerde partner heb je ook een onderhoudsplicht. Die plicht blijft bestaan, ook als jullie uit elkaar gaan. Daarom betaalt één van de partners meestal alimentatie na een scheiding.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.