Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Lesbisch ouderschap

Sinds 1 apil 2014 kan een duomoeder eenvoudiger het ouderschap krijgen over het kind van haar vrouwelijke partner. Vanaf die datum kun je als duomoeder namelijk juridisch ouder worden buiten de rechter om. Hoe zit dat precies?

Adopteren hoeft niet meer

Tot 1 april 2014 kon je als meemoeder alleen maar juridisch ouder worden van het kind van je vrouwelijke partner als je dat kind adopteerde. Daar zat altijd een gerechtelijke procedure aan vast. Nu hoeft dat dus niet meer.

Lesbisch ouderschap buiten de rechter om

Om juridisch ouder te worden van het kind van je vrouwelijke partner hoef je niet meer langs de rechter. Het kan op twee manieren. Welke manier op jullie van toepassing is, hangt af van de donor die de zwangerschap mede mogelijk heeft gemaakt:

  • Is de biologische vader van het kind een onbekende donor? Dan ontstaat het juridisch ouderschap van jou als duomoeder automatisch.
  • Is de biologische vader van jullie kind een bekende? Dan word je als duomoeder de juridische ouder van het kind door het kind te erkennen.

Onbekende donor: automatisch moederschap

Heeft je vrouwelijke partner een kind gekregen met zaad van een onbekende donor, dan kun je automatisch het juridisch ouderschap krijgen bij de geboorte van het kind. Het is in dit geval namelijk duidelijk dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind. Het ouderschap ontstaat automatisch bij de geboorte als:

  1. je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met je partner;
  2. jullie bij de geboorteaangifte een verklaring meenemen van de Stichting Donorgegevens kunstmatige bevruchting, waarin staat dat er sprake is van kunstmatige bevruchting en dat de identiteit van de donor onbekend is.

Let op: Is jullie kind geboren voor 1 april 2014? Dan krijg je als duomoeder niet automatisch het ouderschap over het kind van je vrouwelijke partner. Je kunt het kind wel erkennen of adopteren. Dan ben je juridisch ouder vanaf het moment van de erkenning of adoptie.

Bekende donor: moederschap door erkenning

Is de biologische vader van het kind een vriend, bekende of familielid? Dan krijg je als duomoeder niet automatisch het juridisch ouderschap. Je moet het kind daarvoor erkennen bij de burgerlijke stand of bij de notaris.

Check: In dit geval kun je het kind al erkennen voordat het geboren is. Je bent dan ook al juridisch ouder van het kind vanaf de geboorte.

Let op: Is jullie kind geboren voor 1 april 2014? Dan kun je het kind alsnog erkennen. Je bent dan juridisch ouder vanaf het moment van de erkenning.

Ouderlijk gezag voor duomoeders

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap en krijgen jullie een kind? Dan krijg je als duomoeder automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag als er volgens de wet geen vader is. Dat betekent: als de donor anoniem is of het kind niet erkent.

Check: Heeft de donor het kind voor de geboorte erkend, maar willen jullie als duomoeders samen ouderlijk gezag? Dan kunnen jullie dat bij de rechter aanvragen. Het maakt daarbij niet uit of julllie wel of niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Check: Erkent de donor het kind na de geboorte? Dan kan hij geen gezag meer krijgen. Jullie hebben dan samen automatisch ouderlijk gezag als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.