Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Het belang van een testament als je kinderen hebt

Als je kinderen hebt, dan kan het verstandig zijn om een testament te laten opmaken. Niet alleen vanwege de erfenis, maar ook vanwege de voogdij. In een testament kun je opnemen wie er voor je kinderen moet zorgen als jij en je partner er niet meer zijn.

Wat is een testament?

Een testament is een akte die je bij een notaris kunt laten opmaken. In die akte staat:

  • wat er met je erfenis of nalatenschap (het geheel van je bezittingen en schulden) moet gebeuren als je overlijdt;
  • wie het gezag over je kinderen krijgt als je overlijdt.

In het Nieuw Burgerlijk wetboek heet een testament officieel  ‘uiterste wil’. Wat er in een testament of uiterste wil staat, heet ook wel de ‘uiterste wilsbeschikking’.

Naar wie gaat de erfenis?

Heb je geen testament gemaakt? Dan bepaalt de wet naar wie je erfenis gaat. Daar zijn standaardregels voor, vastgelegd in het versterfrecht. Wil je afwijken van die standaardregels? Dan maak je een testament.

Erven zonder testament

Je erfenis kan alleen naar familieleden (bloedverwanten) gaan, en naar je partner. Je moet dan wel met je partner getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Een samenlevingscontract geldt niet als geregistreerd partnerschap.

Wettelijke verdeling

Als jij overlijdt, dan gaat de erfenis in eerste instantie naar je partner. Je kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis, maar je partner krijgt de hele nalatenschap. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in een geldbedrag, dat een vordering wordt op je partner. Zo kan je partner niet in financiële problemen komen als jij overlijdt. De vordering komt pas vrij als je partner overlijdt. Dit heet de ‘wettelijke verdeling’.

Erven met testament

In een testament kun je precies vastleggen hoe jij wilt dat je erfenis wordt verdeeld. Wie wat krijgt, en wanneer. Je kunt bijvoorbeeld:

  • de wettelijke verdeling opzij zetten of aanpassen;
  • een bewind opnemen waarmee je voorkomt dat je kind al op zijn 18e over de erfenis kan beschikken;
  • eventuele stiefkinderen in je testament opnemen, zodat al je kinderen gelijk behandeld worden;
  • andere niet-familieleden in je testament opnemen;
  • een familielid uitsluiten van de erfenis.

Wie zorgt er voor je kind als jij overlijdt?

Hebben jullie samen het ouderlijk gezag over jullie kinderen? Dan krijgt je partner automatisch het ouderlijk gezag als jij overlijdt. Maar wat gebeurt er als je partner daarna ook overlijdt? Of als jullie tegelijk overlijden? Dan benoemt de rechter een voogd over jullie kinderen. Je kunt ook zelf al in je testament opnemen wie de voogd (of voogden) van jullie kinderen moet(en) worden. Dan komt er geen rechter aan te pas.

Tip: Hebben jullie iemand op het oog die de voogd van jullie kinderen zou moeten worden? En wil je hem of haar opnemen in jullie testament? Vraag die persoon dan van tevoren of hij of zij dat zelf ook wil.

Naar de notaris

Een testament laat je opmaken bij de notaris. Je kunt een notaris zelf kiezen. De prijzen voor het opmaken van een testament verschillen per notaris. Meestal ga je twee keer bij de notaris langs:

  • De eerste keer bespreek je wat je zou willen en wat mogelijk is.
  • De tweede keer ga je langs om de akte te ondertekenen.

Vaak heeft een notaris een standaard tekst beschikbaar, die jullie naar wens kunnen aanpassen.

Tip: Neem altijd je geldige legitimatiebewijs mee als je naar de notaris gaat. Want de notaris is verplicht om jouw identiteit vast te stellen.

Aanbevolen websites

Bronnen

Informatie op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB):

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.